Kanunlar Gelişiyor

9. sınıf tarih dersi Kanunlar Gelişiyor konusunu iyi anlayabilmek için önce Kanunlar Doğuyor konu anlatımımızı buraya tıklayarak tekrar etmenizde fayda var.

En sonda konu anlatım videosu var.

İçindekiler

Roma Hukuku

Roma’nın kuruluşundan (MÖ 753) Doğu Roma İmparatoru Justinianus’un (Jüstinyanus) 565 yılında ölümüne kadar geçen sürede Roma ve egemenliği altındaki ülkelerde uygulanmış olan hukuka Roma Hukuku denir.

12 Levha Kanunları

Patrici-pleb mücadelesi sonucunda kanunların yazılı hale getirilmesi ile ortaya çıkmıştır. 12 Levha Kanunlarında Roma halkının görev ve sorumlulukları, halk arasındaki ilişkiler gibi pek çok konu yer almaktadır.

12 Levha Kanunlarının Özellikleri Maddeler Halinde

Justinianus Kanunları

Roma kanunlarının derlenip toparlanması ile ortaya çıkan kanunlara Justinianus Kanunları denir. Bu kanunlar kendisinden önceki kanunlara göre daha insancıldır. Suçlulara karşı cezadan çok arındırma, caydırma ve iyileştirme çabasına girişilmiştir.

Justinianus Kanunlarının Önemi

  • Bu kanunlar ile ilk defa kamu ve özel hukuk ayrımı yapıldı.
  • İlk medeni kanun olarak kabul edilir. (aile, kişi ve miras hukuku)
Kanunlar Gelişiyor
Cengiz Han

Cengiz Han Yasası (Moğol Hukuku)

Cengiz Han Yasası (Büyük Yasa), nesilden nesile aktarılan Türk ve Moğol törelerinin yazılı hâle getirilerek düzenlenmiş şeklidir. 33 defter halindedir.

Justinianus Kanunları ve Cengiz Yasası’ndaki aile ve ceza hukukuna ilişkin kurallardaki farklılıklar nelerdir?

Aile Hukuku: Roma hukuku ataerkil, Moğol hukuku anaerkildir.

Ceza Hukuku: Cengiz Yasasında suçları karşılığı, çoğu zaman idamdır. Justinianus Kanunlarında ise idam cezası nadirdir. Ceza uygulamaları daha çok ıslah etmeye ve arındırmaya yöneliktir.

Orta Çağ’da Hukuk, Roma Hukuku, Justinianus Kanunları, Cengiz Yasası (9. Sınıf Tarih, TYT, AYT)

] }

Tavsiye Konular

Miryokefalon-Savaşı'nın sebepleri, sonuçları ve önemi

Konar Göçerlerde Ordu

9. sınıf tarih dersi Orta Çağda Askeri Organizasyonlar konusu dahilinde bulunan Konar-göçerlerde Ordu özet konu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir