Karadenizin Türk Gölü Haline Gelmesini Sağlayan Fetihler

Karadenizin Türk Gölü Haline Gelmesini Sağlayan Fetihler
Karadenizin Türk Gölü Haline Gelmesini Sağlayan Fetihler

Osmanlı Devleti yükselme devrinde Karadenizin Türk gölü haline gelmesini sağlayan fetihler yaptı ve Karadeniz’in bu durumu uzunca süre devam etti. Bu yazımızda bu fetih hareketlerini maddeler halinde özetlemeye çalışacağız.

Karadenizin Türk Gölü Haline Gelmesi

Önce birkaç soru ile konuya ısınalım;

Soru-Cevap

Karadeniz’i Türk gölü haline getiren padişah kimdir?

Fatih Sultan Mehmet (Kili ve Akkirman II. Bayezid döneminde alınmıştır. Kırım’ın fethini baz aldığımızdan Fatih olarak cevapladık soruyu.)

Karadeniz’i Türk gölü haline getirmek için yapılan fetihler nelerdir?

İstanbul, Amasra, Sinop, Trabzon, Kırım, Kili ve Akkirman

Karadeniz’in Türk gölü olduğunun onaylandığı son antlaşma hangisidir?

1739 Belgrad Antlaşması ile.

Karadeniz Türk gölü olma özelliğini hangi anlaşma ile kaybetmiştir?

Küçük Kaynarca Antlaşması ile.

Karadeniz Türk gölü olma özelliğini hangi padişah döneminde kaybetti?

I. Abdülhamid döneminde.

Karadenizin Türk Gölü Haline Gelmesini Sağlayan Fetihler Kısaca

  • İstanbul’un Fethi: Hepinizin bildiği üzere bu fetihle Karadeniz’e giriş çıkışlar kontrol altına alındı.
  • Amasra’nın Fethi: Fatih döneminde 1459 yılında Cenevizlilerden alındı. Aynı zamanda Anadolu siyasi birliğini sağlama açısından da önemli bir adımdır.
  • Sinop’un Fethi: Fatih döneminde 1460’da Candaroğulları’ndan alındı. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama açısından da önemli bir adımdır.
  • Trabzon’un Fethi: Fatih 1461 Trabzon Rum İmparatorluğu’na son vererek Trabzon‘u aldı. Bu aynı zamanda Bizans İmparatorluğu’nun diriltilmesi umutlarını yok etmek için atılmış bir adımdı.
  • Kırım’ın Fethi: 1477’de Gedik Ahmet Paşa tarafından fethedildi.
  • Kili ve Akkirman’ın Fethi: II. Bayezid döneminde 1484’de fethedildi.

OKUMA TAVSİYESİ: Kırımın Fethinin Sebepleri ve Sonuçları

OKUMA TAVSİYESİ: Fatih’in Anadolu Politikası


] }

Tavsiye Konular

Mısır seferinde Osmanlı ordusunun güzergahı

Yavuz’un Mısır Seferi Sebepleri ve Sonuçları Maddeler Halinde

Yavuz Dönemi Siyasi Olayları Mısır Seferi, Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleşmiş, Mısır’ın fethi ve Memlük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir