Kars Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

Kars Antlaşması, Sakarya Meydan Muharebesi sonrası TBMM Hükümeti ile Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan arasında 13 Ekim 1921 tarihinde imzalanmıştır. Doğu sınırımızın belirlenmesine yönelik yapılan üçüncü ve son antlaşmadır. Kars Antlaşması‘nı TBMM adına Kazım (Karabekir) Paşa ve Burdur Mebusu Veli Bey imzalamıştır.

Kars Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi konusu TYT, AYT, KPSS gibi sınavlarda önem arz etmektedir.

Konunun sonunda Kars Antlaşması’nı konu bütünlüğü içinde anlamanı sağlayacak bir videom var. Bak istersen.

Tarihi13 Ekim 1921
TaraflarAnkara Hükümeti X Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan
Antlaşmanın yapıldığı yerKars
Türkiye Adına İmzalayanlarDoğu Cephesi Komutanı Ferik Kazım Karabekir
Coğrafi DeğişikliklerMoskova Antlaşması’na göre Türkiye sınırında değişiklik yoktur.

BİR BAK DERİM, KODLAMA DA VAR. Doğu Sınırımızın Çizilmesinde Etkili Olan Antlaşmalar

Rusya, 1. Dünya Savaşı’ndan Brest-Litowsk Antlaşması ile çekildiğinde Elviye-i Selase’yi Osmanlı’ya bıraktı. Bu üç ilde yapılan halk oylaması sonucu Kars, Ardahan ve Batum Osmanlı’ya katılmaya karar verdi.

Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’nda mağlup olup silah bıraktığı Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası elviye-i selaseyi boşaltınca buralar Ermeniler tarafından işgal edildi. Akabinde Doğu Cephesi kumandanı Kazım Paşa tarafından bu şehirler tekrar geri alındı. Ermenistan’la yapılan Gümrü Antlaşması ile üç livanin bize ait olduğu Ermenistan tarafından kabul edildi.

Gümrü Antlaşması’ndan kısa bir süre sonra Kafkas Cumhuriyetleri Sovyet Rusya tarafından işgal edildi. Ardından Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması yapıldı. Bu antlaşma ile Batum Gürcistan’a Nahcivan’da Azerbaycan’a bırakıldı.

Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra da Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan ile Kars Antlaşması yapıldı. Kars Antlaşması’nın en önemli özelliği Moskova Antlaşması’nın devamı niteliğinde olmasıdır. Yani Moskova Antlaşması bu üç devlet tarafından kabul edilmiş oldu.

Kars Antlaşması'nın Maddeleri ve Önemi
Kars Antlaşması’na Göre Sınırlar

İçindekiler

Kars Antlaşmasının Maddeleri

13 Ekim 1921’de Kars’ta imzalanan antlaşma 20 maddeden oluşmaktadır. Maddelerinin ana hatları şunlardır;

 • İstanbul güvenli olduğu sürece boğazda ticaret yapılabilecek.
 • Azeri Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Nahcivan bölgesine özerklik verilecek.
 • Batum ve çevresi, o bölgede yaşayan Müslüman halkın kültürel ve dinsel haklarının saklı kalması şartı ile Gürcistan’a bırakılacak.
 • Antlaşma tarafları hiçbir şekilde birbirine zorla antlaşma imzalatmaya çalışmayacak.
 • Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’a daha önce verilmiş olan kapitülasyonlar kaldırılacak.
 • Antlaşma tarafları, antlaşmadaki herhangi bir devletin tanımadığı antlaşmayı tanımayacak.
 • Her devlet kendi himayesindeki karşı devletin vatandaşlarına iyi davranacak, azınlık haklarını gözetecek.

Kars Antlaşmasının Önemi

 • Doğu sınırı kesinlik kazanmıştır.
 • Doğu cephesinde ki askeri güç batı cephesine kaydırılmıştır.
 • Misak-ı Milli’den verilen taviz kesinleşti.
 • Nahcivan muhtariyet kazandı.
 • Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğu Kafkas ülkelerince de kabul edilmiştir.
 • Kafkas Cumhuriyetleri kapitülasyonların kaldırıldığını kabul etti.

MİSAK-I MİLLİ’DEN VERİLEN DİĞER TAVİZLER HANGİLERİ DERSEN? BUYUR: Misak-ı Milliden Verilen Tavizler

Sonuç

Kafkas Cumhuriyetleri ile yapılan Kars Antlaşması, doğu sınırımız için yapılan antlaşmaların sonuncusudur. Batı Cephesi’nde kazanılan Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında yapılmıştır. Bu antlaşma Moskova Antlaşması’nı ve Türkiye’nin uluslararası arenada ki durumunu pekiştirmiştir.

Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğu, kapitülasyonların kaldırıldığı ve Misak-ı Milli’nin geçerli olduğu Rusya’dan sonra Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan tarafından da kabul edilmiştir. Kuzeydoğu sınırımız tescillenmiş ve burada ki askeri güç batı cephesine kaydırılmıştır. Bu sınır Lozan Barış Antlaşması esnasında tartışmaya dahi açtırılmamıştır.

Bu antlaşma ile Batum Gürcistan’a, Nahcivan’da şartlı olarak Azerbaycan’a bırakılmıştır. Bu şart gereği Nahcivan’ın Azerbaycan tarafından üçüncü bir ülkeye devri mümkün değildir.

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bağımsızlığını kazanan Ermenistan, Kars Antlaşması’nı tanımadığı belirtmiştir. Sebep olaraktan bu antlaşmanın bağımsız Ermenistan tarafından değil SSCB tarafından imzalandığını öne sürmektedirler. Sevr Antlaşması’nı esas aldıklarını belirtmektedirler.

Kars Antlaşması’nın tüm maddeleri için https://tr.wikisource.org/wiki/Kars_Antla%C5%9Fmas%C4%B1

Kars Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

] }

Tavsiye Konular

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Batı Cephesi’nde Yunanlılara karşı yapılan savaşların dördüncü olan Sakarya Meydan Muharebesi ile Yunanlıların taarruz gücü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir