Kars Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

Kars Antlaşması, Sakarya Meydan Muharebesi sonrası TBMM Hükümeti ile Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan arasında 13 Ekim 1921 tarihinde imzalanmıştır. Kars Antlaşması‘nı TBMM adına Kazım (Karabekir) Paşa ve Burdur Mebusu Veli Bey imzalamıştır.

Kars Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi
Kars Antlaşması Bilgi Kartı

Kars Antlaşması doğu sınırımızın belirlenmesine yönelik yapılan üçüncü ve son antlaşmadır.

BİR BAK DERİM, KODLAMA DA VAR. Doğu Sınırımızın Çizilmesinde Etkili Olan Antlaşmalar

Kars Antlaşmasının Maddeleri

 • İstanbul güvenli olduğu sürece boğazda ticaret yapılabilecek.
 • Azeri Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Nahcivan bölgesine özerklik verilecek.
 • Batum ve çevresi, o bölgede yaşayan Müslüman halkın kültürel ve dinsel haklarının saklı kalması şartı ile Gürcistan’a bırakılacak.
 • Antlaşma tarafları hiçbir şekilde birbirine zorla antlaşma imzalatmaya çalışmayacak.
 • Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’a daha önce verilmiş olan kapitülasyonlar kaldırılacak.
 • Antlaşma tarafları, antlaşmadaki herhangi bir devletin tanımadığı antlaşmayı tanımayacak.
 • Her devlet kendi himayesindeki karşı devletin vatandaşlarına iyi davranacak, azınlık haklarını gözetecek.

Kars Antlaşmasının Önemi

 • Doğu sınırı kesinlik kazanmıştır.
 • Doğu cephesinde ki askeri güç batı cephesine kaydırılmıştır.
 • Misak-ı Milli’den verilen taviz kesinleşti.
 • Nahcivan muhtariyet kazandı.

MİSAK-I MİLLİ’DEN VERİLEN DİĞER TAVİZLER HANGİLERİ DERSEN? BUYUR: Misak-ı Milliden Verilen Tavizler


] }

Tavsiye Konular

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Londra Konferansı Hakkında Kısa Bilgi

Londra Konferansı Hakkında Kısa Bilgi konulu yazımız İnkılap Tarihi dersi Kurtuluş Savaşında Cepheler ünitesi alt …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir