Moskova Antlaşması, Moskova Antlaşması’nın Önemi

I. İnönü Savaşı sonrası ortaya çıkan en önemli dış gelişmelerden biri Moskova Antlaşması‘dır.

Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)

Moskova Antlaşması TBMM ile Sovyet Rusya arasında yapılmıştır. Her iki tarafın da düşmanlarının aynı olması ve her iki tarafında uluslararası alanda tanınma ihtiyacı antlaşmanın imzalanmasına zemin hazırlamıştır.

Moskova Antlaşması’nı Hazırlayan Etkenler

Sovyet Rusya, haziran 1920’de Türk Misak-ı Millisini tanımıştır. Fakat yine de TBMM Hükumetinin başarılı olacağına dair bazı kuşkuları vardı. Bunun yanı sıra Anadolu’nun doğusunda Ermeniler için bazı yerler istemesi de TBMM’yi rahatsız etmiştir.

Sovyet Rusya’nın kuşkularını dağıtan ve TBMM’nin Türk topraklarındaki en etkin kurum olduğunu gösteren bazı önemli gelişmeler şunlardır:

  1. Çerkes Ethem İsyanı da dahil olmak üzere TBMM’nin tüm isyanları bastırarak ülkede otorite sağlaması
  2. Doğu’da Ermenilerin yenilgiye uğratılması sonucunda yapılan Gümrü Antlaşması ile Ermenilerin Misak-ı Milliyi tanıması.
  3. Gürcülerin işgal ettikleri Türk topraklarından çekilmek zorunda bırakılması
  4. Güney’de Fransızlara karşı başarılar elde edilmesi
  5. Nihayet Batı’da Yunanlara karşı I.İnönü Savaşı’nın kazanılması üzerine Sovyet Rusya, TBMM ile doğrudan antlaşma yoluna gitmiştir.

Moskova Antlaşması’nın Maddeleri

Moskova Antlşaması’nın maddeleri ve maddelerinin yorumları için lütfen buraya tıklayınız.

Moskova Antlaşması’nın Önemi

  • İlk kez bir büyük Avrupa devleti TBMM’yi ve Misak-1 Milli’yi resmen tanımıştır.
  • Batum’un kaybı Misak-ı Milli’den ilk tavizdir.
  • TBMM çok güçlü bir müttefik kazanmıştır.
  • Türkiye’nin doğu sınırı ufak bir pürüz dışında oldukça kesin şeklini almıştır.
  • Türkiye’nin doğusu güvence altına alınınca buradaki birliklerimizin büyük bir kısmı daha batıya kaydırılmıştır.

Moskova Antlaşması, Moskova Antlaşması’nın Önemi yazımızı okudunuz.


] }

Tavsiye Konular

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Londra Konferansı Hakkında Kısa Bilgi

Londra Konferansı Hakkında Kısa Bilgi konulu yazımız İnkılap Tarihi dersi Kurtuluş Savaşında Cepheler ünitesi alt …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir