Kırım Savaşı Sırasında Avrupa Devletlerinin Tutumu ve Kırım Savaşı’nın Gelişimi

İçindekiler

Kırım Savaşı Sırasında Avrupa Devletlerinin Tutumu

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Kırım Savaşı başlamadan önce Osmanlı Devleti’ne karşı Avrupa kamuoyunda sempati artmış durumda idi. Bu durumun temel sebebi ise 1848 İhtilalleri sırasında Avusturya’nın Rusya ile çok sert bir şekilde bastırdığı Macarların Osmanlı’ya sığıması ve Osmanlı’nın Macar Mültecileri teslim etmemesidir.

Avrupa Devletleri’nin Kırım Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni desteklemesinin bir diğer sebebi de Sinop Baskını‘dır. Baskın esnasında Rusların hunharca tutumu, denize düşen bahriyelileri bile öldürmeleri Avrupa kamuoyunda Ruslara karşı antipatiyi arttırdı.

Kırım Savaşı Sırasında Avrupa Devletlerinin Tutumu ve Kırım Savaşı'nın Gelişimi

Kırım Savaşı’nda İngiltere’nin Osmanlı’nın Yanında Yer Alma Sebebi

Rusya’nın Kırım Savaşı’nı kazanması ve sıcak denizlere inmesi İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu tehlikeye sokardı. Ayrıca 1848 yılında yaşanan Macar Mülteciler sorunu Rusya lehine çözülmüş ve Orta Avrupa’da Rusya güçlenmeye başlamıştı. İngiltere’nin Avrupa güçler dengesine ayar vermesi gerekiyordu.

Kırım Savaşı’nda Fransa’nın Osmanlı’nın Yanında Yer Alma Sebebi

Fransa’da güçler dengesinin Rusya tarafına kaymasından ve Akdeniz’deki ticari çıkarlarının zedenlenmesinden çekinmekteydi.

Kırım Savaşı’nda Piyemonte’nin Osmanlı’nın Yanında Yer Alma Sebebi

Piyemonte’nin İtalyan siyasi birliğini sağlayabilmesi için İngiltere ve Fransa’nın desteğine ihtiyacı vardı.

Kırım Savaşı’nın Gelişimi

Bu savaşta İngiltere, Fransa ve Piyemonte (İtalya) Os­manlı Devleti’nin yanında yer almıştır. Piyemonte’nin bu ittifaka katılma nedeni, İtalyan birliğini sağlamak için İngiltere ve Fransa’nın desteğini almak istemesi­dir. Avusturya, Rusların Tuna’nın güneyine inmemesi koşuluyla tarafsız kalmayı kabul etmişti.

Avusturya kuvvetleri Osmanlılarla anlaşarak, Rus or­dusunun boşalttığı Eflâk ve Boğdan’ı geçici olarak işgal etti. İttifak ordusu Sivastopol’ü aldı. Çar Birinci Nikola öldü. Çar İkinci Aleksandr barış istedi.

Osmanlı Devleti, savaşta olduğu gibi barış görüşme­lerinde de İngiltere ve Fransa’nın desteğini alabilmek için azınlıklara çok geniş haklar getiren Islahat Fermanı’nı ilan etti.


] }

Tavsiye Konular

Kanuni Esasinin Maddeleri

Kanuni Esasinin Maddeleri

1876 Anayasası yani Kanuni Esasini Maddeleri aşağıdaki konumuzda sadeleştirilmiş ve kısaltılmış olarak yazılmıştır. Kanuni Esasinin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir