Kutalmışoğlu Süleyman Şah Dönemi Hakkında Bilgi

Kutalmışoğlu Süleyman Şah

+Kutalmışoğlu Süleyman Şah Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu’dur.
+ Sultan Melikşah tarafından kardeşi Mansur ile birlikte Anadolu’yu fethetmekle görevlendirilen Süleyman Şah Bizans’a ait İznik’i ele geçirerek başkent yaptı devleti kurdu. (1075)
+ 1077 yılında  Melikşah’ın fermanı, Abbasi halifesi tarafından gönderilen menşur ile hükümdarlığı resmiyet kazanmış oldu.
+ Bizans’ın iç karışıklıklar içinde olmasından faydalanarak Marmara kıyılarına kadar topraklarını genişletti.  (Dragon Antlaşması, 1081)
+ Bizansla yapılan anlaşma sonrası güneye yönelen Süleyman Şah’ın Tarsus, Adana, Antalya, Antep ve Antakya’yı fethetmesi Suriye Selçuklu Meliki Tutuş’la aralarının bozulmasına sebep oldu.
+ Tutuş ile Süleyman Şah arasında Halep yakınlarında yapılan savaşta Süleyman Şah öldü. (1086)
+ Süleyman Şah’ın oğulları esir alınarak İsfahan’a Sultan Melikşah’ın yanına götürüldü.
+ Anadolu Selçuklu Devleti 1086-1092 arasında Ebu’l Kasım Bey tarafından yönetildi. 1092’de Melikşah’ın vefatıyla serbest kalan Kılıç Arslan İznik’e gelerek tahta geçti.

Kutalmışoğlu Süleyman Şah Dönemi Hakkında bir başka özet için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir