Kutalmışoğlu Süleyman Şah Dönemi Hakkında Bilgi

Kutalmışoğlu Süleyman Şah

+Kutalmışoğlu Süleyman Şah Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu’dur.
+ Sultan Melikşah tarafından kardeşi Mansur ile birlikte Anadolu’yu fethetmekle görevlendirilen Süleyman Şah Bizans’a ait İznik’i ele geçirerek başkent yaptı devleti kurdu. (1075)
+ 1077 yılında  Melikşah’ın fermanı, Abbasi halifesi tarafından gönderilen menşur ile hükümdarlığı resmiyet kazanmış oldu.
+ Bizans’ın iç karışıklıklar içinde olmasından faydalanarak Marmara kıyılarına kadar topraklarını genişletti.  (Dragon Antlaşması, 1081)
+ Bizansla yapılan anlaşma sonrası güneye yönelen Süleyman Şah’ın Tarsus, Adana, Antalya, Antep ve Antakya’yı fethetmesi Suriye Selçuklu Meliki Tutuş’la aralarının bozulmasına sebep oldu.
+ Tutuş ile Süleyman Şah arasında Halep yakınlarında yapılan savaşta Süleyman Şah öldü. (1086)
+ Süleyman Şah’ın oğulları esir alınarak İsfahan’a Sultan Melikşah’ın yanına götürüldü.
+ Anadolu Selçuklu Devleti 1086-1092 arasında Ebu’l Kasım Bey tarafından yönetildi. 1092’de Melikşah’ın vefatıyla serbest kalan Kılıç Arslan İznik’e gelerek tahta geçti.

Kutalmışoğlu Süleyman Şah Dönemi Hakkında bir başka özet için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularının devlet teşkilatının oluşumunda, diğer Türk devletlerinin izleri görülmekle birlikte, en etkili devlet Büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir