Mengücekliler Beyliği Hakkında Kısa Bilgi

Mengücekliler Beyliği

Mengücekliler Beyliğinin Kuruluş Tarihi: 1080
Mengücekliler Beyliğinin Kurucusu: Mengücek Ahmet Gazi
Mengücekliler Beyliğinin En Güçlü Hükümdarı: Mengücek Ahmet Gazi
Mengücekliler Beyliğinin Başkenti: Erzincan
Mengücekliler Beyliğinin Hakimiyet Sahası: Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar

Mengüceklilerin Siyasi ve Askeri Faaliyetleri:

+ Mengücek Ahmet Gazi, Gürcülere ve Rumlara karşı başarılı savaşlar yaptı.
+ Mengücek Gazi’nin oğlu İshak döneminde güç kaybeden beylik önce Danışmendlilerin himayesine girdi. İshak Bey’in ölümünden sonra Erzincan ve Divriği olmak üzere iki kola ayrıldı. (1142)

a) Erzincan-Kemah Mengüceklileri:
– İshak Bey’in oğullarından Davut ilk beyidir.
– En ünlü hükümdar’ı Davut’un oğlu Behramşah’tır. Erzincan önemli bir merkez oldu.
– Anadolu Selçuklu Sultanı I.Alaaddin Keykubad tarafından yıkılmıştır. (1228).
– Erzincan-Kemah kolundan günümüze pek fazla mimari eser ulaşmamıştır Bu durumun sebebi; Moğol istilâsı sırasında şehrin büyük bir tahribata uğramış olması ve bu bölgede sık sık deprem olmasıdır.

b) Divriği Mengüceklileri:
– İshak Bey’in oğullarından Süleyman ilk beyidir.
– Bugünkü Kale Camii, Ulu Camii ve Kayıtbay Camii o dönemin ölmez eserlerindendir.
Divrği Ulu Camii;  UNESCO tarafından hazırlanan dünya mirası eserleri listesine alınmıştır.
– 1252 yılında Türkiye Selçuklularına bağlandı.

Mengücekliler ile ilgili bir başka özet için lütfen tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularının devlet teşkilatının oluşumunda, diğer Türk devletlerinin izleri görülmekle birlikte, en etkili devlet Büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir