Mengücekliler Beyliği Hakkında Kısa Bilgi

Mengücekliler Beyliği

Mengücekliler Beyliğinin Kuruluş Tarihi: 1080
Mengücekliler Beyliğinin Kurucusu: Mengücek Ahmet Gazi
Mengücekliler Beyliğinin En Güçlü Hükümdarı: Mengücek Ahmet Gazi
Mengücekliler Beyliğinin Başkenti: Erzincan
Mengücekliler Beyliğinin Hakimiyet Sahası: Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar

Mengüceklilerin Siyasi ve Askeri Faaliyetleri:

+ Mengücek Ahmet Gazi, Gürcülere ve Rumlara karşı başarılı savaşlar yaptı.
+ Mengücek Gazi’nin oğlu İshak döneminde güç kaybeden beylik önce Danışmendlilerin himayesine girdi. İshak Bey’in ölümünden sonra Erzincan ve Divriği olmak üzere iki kola ayrıldı. (1142)

a) Erzincan-Kemah Mengüceklileri:
– İshak Bey’in oğullarından Davut ilk beyidir.
– En ünlü hükümdar’ı Davut’un oğlu Behramşah’tır. Erzincan önemli bir merkez oldu.
– Anadolu Selçuklu Sultanı I.Alaaddin Keykubad tarafından yıkılmıştır. (1228).
– Erzincan-Kemah kolundan günümüze pek fazla mimari eser ulaşmamıştır Bu durumun sebebi; Moğol istilâsı sırasında şehrin büyük bir tahribata uğramış olması ve bu bölgede sık sık deprem olmasıdır.

b) Divriği Mengüceklileri:
– İshak Bey’in oğullarından Süleyman ilk beyidir.
– Bugünkü Kale Camii, Ulu Camii ve Kayıtbay Camii o dönemin ölmez eserlerindendir.
Divrği Ulu Camii;  UNESCO tarafından hazırlanan dünya mirası eserleri listesine alınmıştır.
– 1252 yılında Türkiye Selçuklularına bağlandı.

Mengücekliler ile ilgili bir başka özet için lütfen tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir