Orta Taş Devri Özellikleri

Bu yazımızda Orta Taş Devri Özelliklerini maddeler halinde kısaca özetlemeye çalıştık.

TAVSİYE LİNK: Eski Taş Devri Özellikleri Maddeler Halinde

Orta Taş Devri Özellikleri maddeler halinde
 • Yontma Taş veya Mezolitik Devir olarakta adlandırılır.
 • MÖ 10.000 – 8000 arası olarak tarihlendirilir.
 • İnsanlar kullandıkları taş ve kemikleri şekillendirmeye başlamışlarıdır.
 • İnsanlar mağara ve ağaç kovuklarında yaşamışlardır. (Buzul çağının yaşamasından dolayı soğuklardan ve vahşi hayvanlardan korunmak amacıyla)
 • Bu dönem de insanlar göçebe olup, avcılık ve toplayıcılık ile uğraşmış, mevsimlere göre yer değiştirmişlerdir. (Hayvan sürülerini takip ettiler ya da meyvelerin olgunlaşma dönemine göre göç ettiler.)
 • Dönemin sonlarında ateşi kontrol altına aldılar.

Ateşin bulunup kontrol altına alınması insanlara ne gibi faydalar sağlamıştır?

İnsanlar ısınma, aydınlanma, korunma ve pişirme gibi bazı temel ihtiyaçlarını gidermeye başladılar.

 • Klan adı verilen kan bağına dayalı ilk insan topluluklarıda bu dönemde oluştu.
 • Totemizm denilen ilk inanış bu dönemde başladı.
 • Bu dönemde mağara duvarlarına yapılan resimler, insanoğlunun ilk sanat etkinliği olarak kabul edilir.
 • Bu çağ insanı tüketicidir. Tabiatın kendilerine sunduklarıyla yetinmiştir.
 • İklim şartları ve diğer doğal çevre, insanları yönlendiren temel faktörlerdir.
 • Orta Asya’da mezolotik döneme ait en eski yerleşim dönemi Güney Tacikistan’daki Kuldura bölgesidir.
 • Türkiye’de Orta Taş Devri’nin görüldüğü yerler; Antalya Karain, Beldibi, Belbaşı, Ankara’da Macunçay, Göller yöresinde Baradiz ve Samsun yakınlarında Tekkeköy mağaralarıdır.

] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir