Orta Taş Devri Özellikleri

Bu yazımızda Orta Taş Devri Özelliklerini maddeler halinde kısaca özetlemeye çalıştık.

TAVSİYE LİNK: Eski Taş Devri Özellikleri Maddeler Halinde

Orta Taş Devri Özellikleri maddeler halinde
 • Yontma Taş veya Mezolitik Devir olarakta adlandırılır.
 • MÖ 10.000 – 8000 arası olarak tarihlendirilir.
 • İnsanlar kullandıkları taş ve kemikleri şekillendirmeye başlamışlarıdır.
 • İnsanlar mağara ve ağaç kovuklarında yaşamışlardır. (Buzul çağının yaşamasından dolayı soğuklardan ve vahşi hayvanlardan korunmak amacıyla)
 • Bu dönem de insanlar göçebe olup, avcılık ve toplayıcılık ile uğraşmış, mevsimlere göre yer değiştirmişlerdir. (Hayvan sürülerini takip ettiler ya da meyvelerin olgunlaşma dönemine göre göç ettiler.)
 • Dönemin sonlarında ateşi kontrol altına aldılar.
Ateşin bulunup kontrol altına alınması insanlara ne gibi faydalar sağlamıştır?

İnsanlar ısınma, aydınlanma, korunma ve pişirme gibi bazı temel ihtiyaçlarını gidermeye başladılar.

 • Klan adı verilen kan bağına dayalı ilk insan topluluklarıda bu dönemde oluştu.
 • Totemizm denilen ilk inanış bu dönemde başladı.
 • Bu dönemde mağara duvarlarına yapılan resimler, insanoğlunun ilk sanat etkinliği olarak kabul edilir.
 • Bu çağ insanı tüketicidir. Tabiatın kendilerine sunduklarıyla yetinmiştir.
 • İklim şartları ve diğer doğal çevre, insanları yönlendiren temel faktörlerdir.
 • Orta Asya’da mezolotik döneme ait en eski yerleşim dönemi Güney Tacikistan’daki Kuldura bölgesidir.
 • Türkiye’de Orta Taş Devri’nin görüldüğü yerler; Antalya Karain, Beldibi, Belbaşı, Ankara’da Macunçay, Göller yöresinde Baradiz ve Samsun yakınlarında Tekkeköy mağaralarıdır.

Tavsiye Konular

İnsanlığın İlk Dönemleri Test 2

9. sınıf tarih dersi İnsanlığın İlk Dönemleri Test 2 ilk çağda hukuk (urkagina kanunları) devletin ortaya çıkışı ve devlet türleri vb test

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir