Sanayi İnkılabının Sonuçları Maddeler Halinde

Tarih 2 dersi XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ünitesi AVRUPA’DA DÜŞÜNCE VE EKONOMİ ALANINDAKİ GELİŞMELER konusu alt başlığı olan Avrupa’da Sanayi İnkılabı konusu dahilindeki Sanayi İnkılabının Sonuçları hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki yazıyı okuyabilirsiniz.

Sanayi İnkılabının Sonuçları

1. Hammadde, kaynak ve Pazar arama etkinlikleri hızlanmış, sömürgecilik zihniyeti bir yarış halini almış, devletlerarasında bloklaşma oluşmuş ve tüm bunların sonucu olarak da I. Dünya Savaşı meydana gelmiştir.

2. Sanayileşemeyip tarım toplumu evresinde olan ülkeler Endüstri inkılabı’ndan negatif etkilendi. Birçoğu, sanayide gelişmiş Avrupa devletlerinin ekonomik ve politik işgaline uğrayıp sömürgeleşti.

3. Küçük el atölyeleri yerini büyük tezgâhlara, fabrikalara bırakmıştır. Bu sayede de bol ve pahalı olmayan kaliteli üretim yapılmaya başlanılmış, işçi sınıfı oluşmuştur.

4. Emek ve anapara aralarında ikilemler yoğunlaştı; işsizlik birden artarken diğer taraftan teknoloji sahalarında yenilikler görüldü.

5. İşsizliğin çoğalması , işgücünün ucuzlamasına sebep oldu. Bu vaziyette işçi sınıfı kendini muhafaza etmek için sendikalaşmaya başladı. Böylelikle iş yaşamında yepyeni bir aşama başladı.

6. Sermaye ve eğitilmiş birey gücüne gereksinim duyulmasına neden olmuştur.

7. Zirai alanlarda teknolojik gelişmeler kullanılmaya başlanmıştır.

8. Ticaretin gelişmesiyle üretilen maddelerin taşınması gereksinimi doğmuş ve buharla lokomotif, gemi vs. icatlar meydana çıkmıştır. Yol üretimi etkinlikleri önem kazanmıştır.

9. Köylerden şehre göçler başlamıştır.

10. Kapitalizm, Emperyalizm ve Sosyalizm kavramları meydana çıkmıştır.

11. Hayat şartlarının iyileşmesiyle vefat oranlarında azalmalar görülmüş ve nüfus artışı başlamıştır.

12. Üretimin fabrikalarda inşa edilmesi , üretim faaliyetlerini mahalli ve aile etrafını aşarak sistemli biçimde uluslararası bir niteliğe ulaştırmıştır.


] }

Tavsiye Konular

XVIII

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi Osmanlı topraklarını paylaşmak üzere Rusya ve Avusturya tarafından hazırlanan projedir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir