Avrupa’da Sanayi İnkılabı Özeti

Tarih 2 dersi XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ünitesi AVRUPA’DA DÜŞÜNCE VE EKONOMİ ALANINDAKİ GELİŞMELER konusu alt başlığı olan Avrupa’da Sanayi İnkılabı hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki yazıyı okuyabilirsiniz.

İçindekiler

Avrupa’da Sanayi İnkılabı

XV. asrın ikinci yarısıyla 19. asrın ilk seneleri aralarında bir seri buluşun, enerji, tekstil, demir, çelik ve ulaştırma üretimlerini etkilemek yöntemiyle İngiltere’nin üretim karakterinde oluşturduğu yapısal değişmedir. Net bir tarih vermek olası olmamakla birlikte 1760 ile 1829 arasındaki devri kapsadığı düşünülmektedir.

1769 senesine kadar, iktisadi hayat, iki ana sektöre dayanıyordu: Ziraat ve ticaret. Bu zamana kadar ekonominin ana etmenleri , köylü, tüccar, lonca üyesi benzeri kimselerdi. Fabrika işçisi yoktu. Zenginlerin çoğu servetini bir ürün imal etmekle değil, ticaret, nakliyat ya da borç vermekle elde etmişlerdi.

Sanayi İnkılâbının İngiltere’de Başlamasının Sebepleri

1.İngiltere’nin diğer ülkelere göre zengin oluşudur. Bir yüzyıl devam eden keşifler, tutsak ticareti, korsanlık, ticaret ve savaşlar, İngiltere’yi dünyanın en zengin devleti haline getirmiştir. İngiltere’deki zenginlik, tek asillerin elinde değildi; ticaret burjuvazisine de dağılmış bulunmaktaydı.

2. İngiltere, feodal toplumdan ticari topluma oldukça başarılı bir geçiş yaptı. Toprağa dayanan eski kuvvetle, paraya dayanan yepyeni güç aralarında çıkar çatışmaları başlayınca, İngiltere’yi yönetenler, piyasa ekonomisine karşı çıkmayıp, taleplere uyma yöntemini seçmişlerdi.

3. İngiltere’nin fen ve mühendislik sahasındaki çalışmalara büyük kaynak ayrıldı ve özendirme yapıldı.

4. Kömür ve demir yataklarının zenginliği,

5. Ulusal bir patent sisteminin oluşturulmuş olması,

6. Tüm bu etmenleri harekete geçiren, bir grup yepyeni insanın ekonomi sahnesine çıkmasıydı. Bu vatandaşlar her şeyden öncesinde müteşebbisti.

Sanayi Devrimi’nin tesirleri , imalatı arttırması ve uzun vadede iktisadi refahı geliştirmesidir. Endüstri Devrimi, fiziksel anaparanın genişlemesine ve emek verimliliğinin kapsamlı çapta artmasına sebep olan bir süreçti.


] }

Tavsiye Konular

XVIII

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi Osmanlı topraklarını paylaşmak üzere Rusya ve Avusturya tarafından hazırlanan projedir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir