Süveyş Kanalı’nın Açılması

Süveyş Kanalı Haritası
Süveyş Kanalı’nın Açılması

Süveyş Kanalı’nın Açılması, Coğrafi keşifler ile önem kaybeden Akdeniz’in tekrar canlanması için en önemli girişimdir. 1869 yılında gerçekleşmiştir.

Açılış Tarihi17 Kasım 1869
Kanalı Planlayan MühendisFransız mühendis Ferdinand de Lesseps
Hangi Padişah Döneminde AçıldıSultan Abdülaziz
Hangi Hidiv Döneminde AçıldıHidiv Said Paşa

İçindekiler

Süveyş Kanalı’nın Açılma Sebebi

Yukarıdaki haritada da gözüktüğü üzere kıta Avrupasından Hint Okyanusuna gidebilmek için Afrika’nın kuzeyinden dolaşılmasına gerek kalmaması için Süveyş Kanalı’nın açılması isteniyordu. Böylece Mısır tekrar eski altın çağlarına dönecek ve Akdeniz ticareti canlanacaktı.

Kızıldeniz ile Akdeniz’i bir kanal ile birleştirme fikri Mısır Firavun’u 2. Ramses’e kadar dayanmaktadır. Osmanlı Devleti döneminde ilk defa Yavuz Sultan Selim döneminde ortaya atılan kanal fikri 2. Selim döneminde Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa tarafından projelendirilmişti.

Süveyş Kanalı’nın Açılışı

1854 yılında göreve gelen Mısır Hidivi Said Paşa kanal fikrini tekrar ortaya atmiştir.

Fransız mühendis Ferdinand de Lesseps‘in 20 yıllık hayali olan kanal için çalışmalar 25 Nisan 1859’da başladı. Kanalın yapım ve işletim hakkı 99 yıllığına Uluslararası Süveyş Kanalı Şirketine verildi. Kanal 10 sene, 6 ay, 25 günde 1869 yılında tamamlandı.

Süveyş Kanalı’nın Açılmasının Sonuçları

Süveyş Kanalı’nın 1869 yılında açılması sonuçları bakımından büyük önem arzetmiştir.

  1. Coğrafi keşiflerin etkisi nötürlendi. Akdeniz ticareti ve limaları tekrar canlandı ve önem kazandı.
  2. Ümit Burnu’nun ve Hint ticaret yolunun önemi azaldı.
  3. Mısır’ın stratejik önemi arttı.
  4. Kanalın sömürgelerine giden yoldaki önemini fark eden İngiltere’nin ve Fransa’nın gözleri Mısır’a çevrildi. Bu durum Mısır’ın Osmanlı’nın elinden çıkışını hızlandırdı.

Süveyş Kanalı’nın Açılmasının Osmanlı’ya Etkileri

Kanalın açılması ile birlikte Mısır tekrar eski stratejik önemine kavuşmuştur. Bu durum büyük güçlerin Mısır’a olan ilgisini arttırmıştır. 19. yüzyılda bağımsız bir dış siyaset izleyemeyen Osmanlı daha da zor duruma düşmüştür. Sonunda 1882 yılında İngilizler Mısır’ı işgal etmiştir. 1.Dünya Savaşı esnasında Kanal’ı geri almak için 2 defa taarruza geçilse de başarılı olunamamıştır.


] }

Tavsiye Konular

Kanuni Esasinin Maddeleri

Kanuni Esasinin Maddeleri

1876 Anayasası yani Kanuni Esasini Maddeleri aşağıdaki konumuzda sadeleştirilmiş ve kısaltılmış olarak yazılmıştır. Kanuni Esasinin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir