Sultan Abdülaziz Dönemi Siyasi Olayları Maddeler Halinde

Abdülaziz Dönemi Siyasi Olayları

 • Abdülaziz Döneminde ülkede Batı’nın etkisi daha da arttı (Özellikle Fransa).
 • Abdülaziz Avrupa’ya gezi dü­zenleyen ilk Osmanlı padişahı oldu (Fransa).
 • Ayrıca Mısır’ı da ziyaret etti.
 • En fazla dış borç bu dönemde alınmıştır.
 • 1869’da Osmanlı-Fransız işbirliği sonucunda Süveyş Kanalı açıldı. Bu gelişme, Mısır’ın önemini tekrar arttırırken, Coğrafi Keşifler sonrasında Ümit Burnu’na kayan Ba­harat Yolu’nu tekrar Akdeniz’e yöneltmiş, Akdeniz ti­careti canlanmıştır.
 • 1870’te İtalya, 1871 ’de de Almanya birliğinin kurulma­sı, Avrupa’da siyasi dengeleri değiştirmiş, bu durum Batılı diğer devletleri yeni stratejiler izlemeye zorlamış, Osmanlı Devleti’nden uzaklaştırmıştı.

Sultan Abdülaziz Dönemi Siyasi Olayları Maddeler Halinde

 • Bu gelişmeler Rusya’nın Balkanlar üzerindeki Panslavist siyasetini yoğunlaştırmasına imkan tanımıştır.
 • Bu arada Balkanlarda azınlık ayaklanmaları baş göster­miştir. Osmanlı Devleti önce Bulgar Kilisesine özerk­lik verdi. Bu olay Bulgaristan’ın bağımsızlığı yolunda atılan ilk adımdır. Bundan sonra Balkanlarda ayak­lanmalar birbirini izledi. Sırbistan, Karadağ’da çıkan ayaklanmalar gibi…
 • Osmanlı Devleti bu ayaklanmaları sert bir şekilde bas­tırdı. Bu gelişme Avrupa kamuoyununu Osmanlı aley­hine döndürdü.
 • Bu arada devlet merkezinde de devletin kurtuluşunu meşruti yönetime geçmekte gören Osmanlıcılık fik­rini savunan Genç Osmanlılar hareketleri de sert bir şekilde bastırılmıştır.
 • Batılı devletler Balkanlarda meydana gelen gelişmele­ri değerlendirmek için İstanbul’da ve Londra’da kon­feranslar düzenlemeye hazırlanırken Osmanlı Devleti merkezinde isyan çıktı.
 • Sadrazam Mithat Paşa ve Hüseyin Avni Paşa öncü­lüğünde Abdülaziz tahttan indirildi. Beşinci Murat pa­dişah oldu.
 • Abdülaziz yenilik karşıtı olarak tahttan indirilen ilk Os­manlı padişahıdır.

] }

Tavsiye Konular

Kanuni Esasinin Maddeleri

Kanuni Esasinin Maddeleri

1876 Anayasası yani Kanuni Esasini Maddeleri aşağıdaki konumuzda sadeleştirilmiş ve kısaltılmış olarak yazılmıştır. Kanuni Esasinin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir