Tarih Öncesi ve Tarihi Devirler Doğru Yanlış Etkinliği

Tarih Öncesi ve Tarihi Devirler Doğru Yanlış Etkinliğinde 21 soru olup tavsiye edilen cevaplama süresi 25 dakikadır.

Tarih Öncesi ve Tarihi Devirler Doğru Yanlış Etkinliği
 1. Tarih öncesi devirler tarihi devirlere göre daha kısa sürmüştür.(…)

  Cevap: Y

 2. Tarih öncesi devirler sırasıyla paleolitik – mezolitik ve neolitiktir.(…)

  Cevap: D

 3. Kabataş devri insanları tabiattaki sivri ve keskin taşları silah olarak kullanılmıştır.(…)

  Cevap: D

 4. İnsanlar Buzul Çağı’nda mağaralara sığınmıştır.(…)

  Cevap: D

 5. Yontmataş Devri insanları seramik sanatında ilerlemiştir.(…)

  Cevap: Y

 6. Klan adı verilen aile tipi ilk defa Cilalıtaş devrinde ortaya çıkmıştır.  (…)

  Cevap: Y

 7. Totemizm adı verilen ilkel din Yontmataş Devri’nde ortaya çıkmıştır. (…)

  Cevap: D

 8. İlk köyler Cilalıtaş Devri’nde kurulmuştur.(…)

  Cevap: D

 9. İnsanlar köyleri kurduktan sonra tarım yapmaya karar vermişlerdir.(…)

  Cevap: Y

 10. Tarımsal üretimin başlaması beraberinde sınıf ayrılıklarını da getirmiştir.(…)

  Cevap: D

 11. İlk ticaret takasa dayalı olarak gerçekleştirilmiştir.(…)

  Cevap: D

 12. Paleolitik Çağ’a ait ilk izlere İspanya’daki Altamira, Fransa’daki Laskö mağaralarında rastlanmıştır.(…)

  Cevap: D

 13. Ülkemizde paleolitik döneme ait ilk bölgeler ise Yarımburgaz, Antalya’da Karain, Beldibi ve Belbaşı bölgeleridir.(…)

  Cevap: D

 14. Koyun, keçi, sığır gibi hayvanlar Eskitaş Çağı’nda evcilleştirilmişlerdir.(…)

  Cevap: Y

 15. İlk üretim faaliyetleri Yeni Taş Çağ’ında başlamış, orak, saban gibi tarım aletleri bu dönemde kullanılmıştır.(…)

  Cevap: D

 16. İlk sömürgecilik hareketleri ilk defa Orta Çağı’nda başlamıştır.(…)

  Cevap: Y

 17. Ülkemizde Yenitaş Çağı’nda ait en eski yerleşim bölgeleri Çatalhöyük, Çayönü ve Sakçagözüdür.(…)

  Cevap: D

 18. Konya Çatalhöyük insanlık tarihinin ilk şehir yerleşkesidir.(…)

  Cevap: D

 19. Mezolitik Çağ’a ait en eski yerleşim bölgesi Tacikistan’daki Kuldora’dır. Ülkemizdeki ise Antalya Beldibi, Ankara’daki Macunçay, Göller yöresinde Baradiz, Samsun’da Tekkeköy mağaralarıdır.(…)

  Cevap: D

 20. İnsanlık tarihi M.S 3000 yılında yazının bulunması esas alınarak iki bölüme ayrılır.( )

  Cevap: D

 21. Güneydoğu Avrupa ve Türkiye’nin ilk köy yerleşkesi Çayönü’dür.(…)

          Cevap: D

Sorular ile ilgili takıldığınız noktalar için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.


] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir