9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 132 Cevapları

Aşağıda verilen “Hz. Muhammed Dönemi” başlıklı etkinliği yapınız.

İçindekiler

5. Etkinlik: HZ. MUHAMMED DÖNEMİ

Aşağıda Hz. Muhammed döneminde ki  önemli  olaylar ve gelişmelerin kronolojisi verilmiştir. Bu olay ve gelişmelerin numaralarını tarih şeridi üzerindeki noktalı bölümlere doğru bir şekilde sıralayarak olaylarla tarihleri eşleştiriniz. (Eşleştirme resmin altında yapılmıştır.)

Hz. Muhammed Dönemi Tarih Şeridi
Hz. Muhammed Dönemi Tarih Şeridi

1. Bedir Savaşı (624)
2. Hudeybiye Antlaşması (629)
3. Hendek Savaşı (627)
4. Hz. Muhammed’in Doğumu (571)
5. Hicret (622)
6. Hayber’in Fethi (629)
7. Mekke’nin Fethi (630)
8. Uhud Savaşı (625)
9. İlk Vahiy Gelişi (610)
10. Hz. Muhammed’in Vefatı (632)
11. Tebük Seferi (631)
12. Habeşistan’a göç (615)

6. Etkinlik: HZ. MUHAMMED’İN VEDA HUTBESİ

Hz. Muhammed, 632 yılında ailesi ve kalabalık bir Müslüman grubuylahac görevini yerine getirmek için Mekke’ye gitmiştir. Bu hac sırasında 100.000 kişiden fazla bir topluluğa hitaben bir hutbe okumuştur. Hz. Muhammed’in bu  hutbesi İslam tarihinde Veda Hutbesi olarak adlandırılır. Veda Hutbesi, dünyada insan haklarına yönelik  ilk belgelerden biridir. Aşağıdaki metin Veda Hutbesi’nden kısaltılarak alınmıştır.
… Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları tamamen  kaldırılmıştır. Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ve böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Bir  müslümana kardeşinin  kanı  da  malı da helal olmaz. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız.
İnsanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz, kadınları Tanrı emaneti olarak
aldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır.
Ey insanlar! Hepiniz Adem’in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah  tenliye, siyah tenlinin de kırmızı tenliye bir üstünlüğü yoktur. Suçlu, kendi suçundan başka suç ile suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz.

Sizce Veda Hutbesi’ndeki hangi ifadeler evrensel özellikler taşımaktadır?

Yaşama hakkı, kadın hakları, masumiyet, ırkıçılık karşıtlığı

Hz. Muhammed’in ırkçılığa karşı olduğunu gösteren sözlerini söyleyiniz.

Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah  tenliye, siyah tenlinin de kırmızı tenliye bir üstünlüğü yoktur. 

“Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız.” sözünden neler anlıyorsunuz?

Kimse kimseye zulmetmemeli, zulme maruz kalmamalı.

Hz. Muhammed, insanlardan kadın haklarına titizlikle uyulmasını neden istemiştir?

Allah’ın emaneti oldukları için.

Hz. Muhammed’in kişisel haklar ve eşitlik konusundaki görüşleri nelerdir?

Herkesin yaşama, ırkından dolayı dışlanmama, haksız yere suçlanmama hakkı vardır. Deri rengi ne olursa olsun tüm insanlar eşittir.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir