9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 166 Cevapları

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1040-1157)

Hazırlık Çalışmaları

1. Büyük Selçukluların Anadolu’ya akınlar yapmasının nedeni ne olabilir? Araştırınız.

– Anadolu’da güçlü bir devletin bulunmayışı.
– Bulundukları bölgede güçlü devletlerin olması. (Selçukluların ilk dönemlerinde Karahanlı ve Gazneli baskısı.)
– Doğudan gelen ve sayıları her geçen gün artan Oğuzlara yurt arayışı.
– Anadolu’nun ikliminin yerşekillerinin ve bitki örtüsünün uygun oluşu.
– Gaza düşüncesi.

2.  Oğuzların birçok Türk devletinin kuruluşunda etkili olması nasıl açıklanabilir?

Oğuz en önemli ve en kalabalık Türk topluluğudur. Göçler sonrasında çok çeşitli bölgelere yayılmaları ve teşkilatçı yapıları pek çok devlet kurmalarına sebep olmuştur.

Akın, Fetih, Hanedan, Hutbe, Melik, Subaşı
Akın, Fetih, Hanedan, Hutbe, Melik, Subaşı

3. Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?

Akın: Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul vb. amaçlarla toplu olarak yapılan baskın.

Fetih: Bir ülkeyi, şehri veya kaleyi ele geçirme.

Hanedan: Hüküranlık haklarına sahip aile.

Hutbe: İslâm ülkelerinde, devletin bağımsızlığı belirtisi olarak, cuma ve bayram namazlarından önce okunan dua ve verilen öğütler.

Melik: Sultanın oğlu.

 Subaşı: Ordu komutanı.

24 Oğuz boyunun yer aldığı aşağıdaki şemayı inceleyiniz. Bu şemada yer alan boyların adları günümüzde birçok yerleşim yerinin adı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu boyların adlarının yerleşim yeri adı olarak verilmesinin nedeni sizce ne olabilir?

24 oğuz boyu şeması
24 oğuz boyu şeması

O yerleşim yerlerinin oraya yerleşen Oğuz boyu tarafından kurulduğunun göstergesidir.


] }

Tavsiye Konular

Büyük Selçuklu Ordusu

Büyük Selçuklu Ordusu

Bu yazımızda Büyük Selçuklu Devleti’nin ordusunu oluşturan bölümler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Büyük Selçuklu Ordusu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir