9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 180 Cevapları

Lonca nedir?

Aynı işi yapan esnafların kendi aralarında birleşerek kurdukları dinî iktisadi teşkilata lonca denir.

Loncaların görevini günümüzde hangi kurumlar yerine getirmektedir?

Berbeler Odası, Terziler Odası vb. esnaf odaları ile kooperatifler yerine getirmektedir.

Türk-İslam devletleri ve Selçukluların toplum yapısında Orta Çağ Avrupa’sındaki sınıflar ile Hindistan’daki kast sistemi gibi ayrıcalıkların görülmemesinin nedenleri sizce nelerdir?

2 sebebi vardır.

1- İslam kaynaklı sebep: Dinimizde kimsenin kimseye tahakkümü söz konusu değildir. Dolayısıyla İslamiyet sınıf sistemini reddeder.

2- Türk kültüründen kaynaklanan sebep: Türkler öteden beridir göçebe yaşar ve hayvancılıkla uğraşır. Göçebelerde sınıf sistemi yoktur. Sınıf sistemi daha çok toprağa dayalı ekonomiye sahip toplumlarda ortaya çıkar. Türkler tarımla uğraşsalarda toprakların tamamı devletin malı olduğundan sınıf sistemi oluşmamıştır.


Tavsiye Konular

türk-islam devletleri

Türk İslâm Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı

Türk İslâm Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı   Türklerin hakimiyet anlayışına göre, tanrı yeryüzünü yönetme yetkisini (Kut) ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir