9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 202 Cevapları

Biryay Yayınları 9. Sınıf Tarih Dersi Sayfa 202 Cevaplarını aşağıdan okuyabilirsiniz. Sorular 2007 yılından bu yana yayın yapan tarihportali.net tarafından cevaplanmaktadır.

7. Etkinlik: KONYA

Tarihî eserleri bakımından Türklerin sayılı şehirleri arasında yer alan Konya, Selçuklulara iki asırdan fazla başkentlik yapmıştır. Türk mimarisinin önemli eserleri sayılan abidelerle şehir adeta süslenmiştir. Bu yönden Konya, Selçuklu devrinde Bursa, Edirne ve İstanbul’dan önce “En Muhteşem Türk Şehri” mertebesine yükselmiştir. Bu eserlerin başında Konya’nın sembolü sayılan Mevlana Müzesi ve Türbesi gelir.

Alâeddin Camisi, Sahip Ata Külliyesi, Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese, Sırçalı Medrese Selçuklu döneminin diğer eserleridir. Kentte Selçuklu ve beylikler dönemine ait pek çok cami, hamam, çeşme, köprü, tekke, kervansaray, hastane ve su yolu vardır.

Konya XIII. yüzyılın ilk yarısında Sultan Alâeddin Keykubad (1219-1237) devri ve sonrasında dünyanın ilim ve sanat merkezi olma özelliğini kazanmıştır. Türk-İslam dünyasının her tarafından gelen bilim ve sanat insanları Konya’da toplanmışlardır. Bahaeddin Veled, Muhyiddin Arabî, Mevlana Celaleddin Rumi, Şemsi Tebrizi gibi bilgin, mutasavvıf ve filozoflar kıymetli eserlerini Konya’da hazırlayarak dünyaya ışık
tutmuşlardır. “Konya’nın Altın Çağı” denilebilecek bu özelliği XVI. yüzyıl ortalarına kadar devam etmiştir.

Etkinlikte verilen bilgilere göre Konya şehrinin kültürel ve sosyal hayatı ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Konya bayındır hale gelmiştir. Açılan medreseler ve sultanların tutumları sayesinde ilim ve sanat merkezi olmuştur. Bu dönemde Konya’da çok önemli bilim ve gönül adamları eserler vermiştir.

Yassıçemen savaşı sonrasında Harzemşahların zayıflaması Selçuklular açısından ne gibi olumsuz gelişmelere yol açmıştır?

Anadolu Selçuklu Devleti Moğollar ile arasındaki tampon devleti kaybetmiştir. Böylece Moğol tehlikesi ile burun buruna gelinmiştir.

Harzemşahlar Devleti’nin zayıflaması Moğolların Anadolu yönünde ilerlemelerini nasıl etkilemiştir? Neden?

Moğolların Anadolu yolunda ki ilerleyişini kolaylaştırmıştır.

 


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir