9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 204 Cevapları

www.tarihportali.net tarafından hazırlanan 9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 204 Cevaplarını aşağıdan okuyabilirsiniz. Alttaki sorunun cevabı bir alttaki etkinlikten çıkarılmıştır.

Anadolu’da hoşgörülü bir anlayışın olmasının olumlu sonuçları hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Ülkede barış ve huzur ortamı oluşur. Devletin ana unsuru olmayan toplulukların devlete olan bağlılığını arttırır.

9. Etkinlik: ANADOLU’DA HOŞGÖRÜ

Anadolu’da yaşayan Rumlar, Ortodoks Hristiyanlar, Ermeniler ve Süryaniler arasında kendilerine özgü Katolik Hristiyanlık mezhepleri yaygındır. Din ve inanış konusunda son derece hoşgörülü olan Selçuklular gerek Rumların gerekse Ermenilerin ve Süryanilerin dinsel inanç ve yaşamlarına hiçbir biçimde karışmamışlardır. Ermeniler ve Süryaniler, Bizans İmparatorluğu zamanında olduğu gibi Ortodoks mezhebini kabul etmeye zorlanmamış, Ermeni ve Süryani kiliseleri etkinliklerini serbestçe sürdürmüşlerdir. Yahudilerde ibadet yerleri olan havralarda din ve inanışlarının gereklerini hiçbir baskı altında kalmadan yerine getirmişlerdir. Selçuklu sultanları kiliseleri, manastırları ve havraları ziyaret edip oralara bağışlarda bulunmuşlar, din ve inanç özgürlüğünün korunmasında halka örnek olmuşlardır.

 


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir