9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 210 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 210 Cevapları

Aşağıdaki etkinlikte yer alan “Cengiz Han’dan Sonra Asya” adlı haritayı inceleyiniz. Cengiz Han’ın ölümünden sonra hangi devletlerin kurulduğunu ve bu devletlerin nerelerde kurulduğunu tespit ediniz.

Cengiz Han’ın Ölümünden Sonra Kurulan Devletler ve Kuruldukları Yerler:

Altın Orda Devleti: Karadeniz’in kuzeybatısında, bugunkü Ukrayna ve Rusya toprakları içinde kalan ve Kafkaslara kadar uzanan bölgede.

Çağatay Hanlığı: Bugünkü Türkmenistan Devletinin ve Doğu Türkistan’ın bulunduğu bölgede.

Kubilay Hanlığı: Bugünkü Moğolistan ve Çin.

İhanlılar Devleti: Anadolu, Mezopotamya ve İran.

Cengiz Han’dan Sonra Asya
Cengiz Han’dan Sonra Asya

Türkiye Selçuklu Devleti yöneticileri ve bazı Türkmen Beyleri’nin davet ettikleri Memluklu Sultanı Baybars’a Anadolu’da yardım etmemelerinin nedenleri hakkında bir tartışma yapınız.

Baybars Anadolu’da kalıcı değildir. Mutlaka ülkesine geri dönecektir. Türkmen beyleri de onun dönüşü sonrası Moğolların vereceği tepkiden çekinmektedir. Bu sebeple Sultan Baybars’a yardım etmemişlerdir.

 


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir