9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 211 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 211 Cevaplarını aşağıdan okuyabilirsiniz.

E. KÖSEDAĞ SAVAŞI VE TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ’NİN YIKILMASI

Hazırlık Çalışmaları
1. Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılmasına neden olan olaylar hakkında bir araştırma yapınız.

1- Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılmasının temel sebebi Moğol istilasıdır. Moğol istilası Anadolu Selçuklu üzerinde 3 etki yaratmıştır.

Birincisi; istila sırasında Moğolların önünden kaçan Türkmenlerin yoğun bir şekilde Anadolu’ya gelmesi ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin iç dinamiklerinin sarsılması. Ki bunun en güzel örneği Babai İsyanıdır. Babai İsyanı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İkincisi; Kösedağ Savaşı’dır. Kösedağ Savaşı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Üçüncüsü; Moğolların Kösedağ sonrası Anadolu Selçuklu Devleti üzerinde uyguladığı siyaset. (Sürekli hükümdar değiştirerek, bazende birden fazla hükümdar belirleyerek devleti zayıflattılar.)

2- Diğer önemli bir sebepte Alaaddin Keykubat’ın zamansız ölümüdür. Keykubatın ölümüyle yerine geçen oğlu yeterince dirayetli bir hükümdar değildir.

3- Devlet kadrosundan kaynaklanan sebepler; Keykubat sonrası devlet yönetiminde devlet adamları daha etkin rol oynamaya başlamıştır. İktidar mücadeleleri ve entrikalar devleti güçten düşürmüştür.

4- Uzak sebeplerden biri de Yassı Çemen Savaşıdır. Bu savaşta 2 Türk devletinin birbirine girmesi Moğol istilası karşısında Türk dünyasının güç kaybetmesine sebep olmuştur. Yassı Çemen Savaşı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

2. Anadolu’da ikinci Türk Beyliklerinin kurulmasının nedenleri neler olabilir? Araştırınız.

a) Kösedağ Savaşı ile Anadolu Türk birliğinin bozulması. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılma sürecine girmesi.

b) Moğolların yavaş yavaş Anadolu üzerindeki etkisini kaybetmesi.

Alp, babailer, ferman, kümbet, uç, uç beyi
Alp, babailer, ferman, kümbet, uç, uç beyi

3. Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?

Alp: Türk savaşçısı, cengaver

Babailer: Baba İshak taraftarlarına verilen ad. Daha sora Anadolu’da Bektaşiliğe dönüşmüştür.

Ferman: Hükümdarın yazılı emri.

Kümbet: Çokgen gövdeli, konik çatılı anıt mezar.

Uç: Bazı Türk devletlerinde sınırlara ve sınır boylarında ki yerleşim birimlerine verilen addır.

Uç Beyi: Sınır boylarındaki Türkmenlerin yöneticisi.

Aşağıdaki metni okuyarak altındaki soruyu cevaplayınız.

II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in tahta çıkmasını sağlayan Vezir Saadettin Köpek, hükümdara istediği gibi yön verdi. Kendisine rakip gördüğü büyük şahsiyetleri bertaraf etti. Bu durum ülke içerisinde karışıklıkların giderek hız kazanmasına yol açtı.

Türkiye Selçuklu Devleti’nde yöneticiler arasında yaşanan sorunlar devletin geleceği açısından değerlendirildiğinde neler söylenebilir?

Bu durum devleti zayıflatır ve yıkılmasına sebep olur. Hem iç karışıklıklara sebep olur hem de halkın devlete olan güvenini sarsar.


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir