9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 116 Cevapları

İçindekiler

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 116 Cevapları

İslamiyetin doğuşu sırasında Asya, Avrupa ve Afrika’da hangi inançların bulunduğunu tespit ediniz.

İslamiyetin doğuşu sırasında Asya’daki dinler: Hristiyanlık, Putperestlik, Hanif İnancı, Mecusilik, Yahudilik, Veda Dini, Göktanrı Dini, Budizm, Taoizm, Şintoizm ve Konfüçyüsçülük

NOT: Altı çizili olanlar Cahiliye Devrinde Arap Yarımadasında da görülür. (Hanif İnancı sadece Arap Yarımadasında)

İslamiyetin doğuşu sırasında Avrupa’daki dinler: Hristiyanlık, Paganizm

İslamiyetin doğuşu sırasında Afrika’daki dinler: Hristiyanlık, putperestlik

Hz. Muhammed’in kişisel özelliklerinin İslamiyetin yayılmasına katkılarını belirleyiniz.

İslamiyetin timsali Peygamber Efendimiz’dir. Dolayısıyla “O”nun kişisel özellikleri İslamiyetin yayılmasında büyük etmen olmuştur. Doğru, güvenilir, adil, akıllı ve hoşgörülü oluşu İslamiyetin hızla yayılmasında önemli faktörlerdir.

PUTPERESTLİK: Puta tapma
PANAYIR: Ticaret ve eğlencenin bir arada olduğu büyük pazar yeri.
HANİFLİK: Hz. İbrahim’in dinine inanma.

İslamiyet’in doğduğu sırada Arap Yarımadası ve çevresindeki devletler

1. İslamiyet’in doğuşlu sırasında bölgede var olan devletleri yukarıda verilen harita üzerinde belirleyiniz. Bu devletleri, bir tarih şeridi çizerek gösteriniz.

İslamiyet’in doğuşu sırasında dünya tarih şeridi

İSLAM ÖNCESİ DÜNYA

İslamiyetten önce dünyanın hiçbir yerinde huzur ve sükûn yoktu. Romalıların bozuk ahlakı, sefahati her tarafı kaplamıştı. Bizans sükût hâlindeydi. Avrupa ve Asya’daki ülkelerin önemli bir bölümü vahşet ve zulüm içindeydi. Hayır ve faziletin namını anan yoktu. Herkes şer kuvveti ile iş görmekteydi. Hak, kuvvete mahkûmdu, kalplerden merhamet silinmişti, şefkat ve merhamet getiren Hristiyanlık bile eskiden mensuplarının gördüğü acılarının intikamını almak sevdasında idi. Dünyayı ateşe verip kan ve alev içinde insanlar boğulurken ganimet toplamak istiyorlardı. Şehirler yıkılıyor, ülkeler harap oluyor, hastalık ve sefalet dünyayı yıkıp geçiyordu. Fitne ve fesat ka sır ga ları her tarafı kasıp kavuruyordu. Emniyet ve huzur, adalet ve asayiş -beşerin en muhtaç olduğu bu şeyler yeryüzünden kalkmış, barbarlık dünya yüzünü kaplamıştı.

2. Metne göre İslamiyet öncesi dünyanın genel durumu hakkın da neler söylenebilir? Belirtiniz.

Güçlünün güçsüzü ezdiği, ahlaksızlık, sefalet, salgın hastalıkların kol gezdiği, huzur ve sükunetin olmadığı bir dünya vardı


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir