9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 118 Cevapları

İçindekiler

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 118 Cevapları

CAHİLİYE DÖNEMİ

Hz. Ömer diyor ki: “Cahiliye Devri’nde iken yaptığımız iki iş vardı ki onlar hatırıma geldikçe birine ağlarım, diğerine ise gülerim. Beni ağlatan o acı hatıra şudur:
Kız evlatlarımızı diri diri toprağa gömerdik. Hiçbir şeyden haberi olmayan o masum yavrulara nasıl kıyardık, bilmem. Onu hatırladıkça yüreğim sızlar. Ciğerim parçalanır, ağlarım.
Beni gülmeye sevk eden gülünç şey ise şudur:
Cahiliye Devri’nde evlerimizde putlarımız bulunurdu. Bir sefere çıkacağımız zaman yanımızda bulunmak üzere undan, helvadan o putların bir suretini yapardık. Yolculuğumuz esnasında onlara tapardık. Sonra yolda aç kalınca o helvadan yaptığımız putları yerdik. Biraz önce taptığımız putu midemize indirirdik. Bundan daha gülünç bir şey var mıdır? Bunu hatırladıkça ne kadar akılsızca işler yaptığımıza gülmekten kendimi alamam.”

UKAZ PANAYIRI

Arabistan’ın çeşitli yerlerinde panayırlar kurulurdu. Bunların önemli bir kısmı haram aylarda gerçekleştirilmekle
birlikte diğer aylarda kurulanlar da vardı. Panayırların süresi beş ile otuz gün arasındaydı. Bu panayırlar, Arapların ekonomik hayatlarında olduğu kadar sosyal hayatlarında da önemliydi. Kabileler arası problemler burada çözülürdü. Panayırların en önemlisi, uluslararası mahiyette ve aynı zamanda debî bir kongre olan Ukaz idi. Burada edebî sohbetler yapılır, şairler en güzel şiirlerini burada okur ve beğenilenler Kâbe duvarına asılırdı.

1. Arap toplumlarının İslamiyet öncesi dönemine “Cahiliye Dönemi” denmiştir. Bu durumun sebeplerini
yukarıdaki metinlerden hareketle açıklayınız.

İslamiyetten önce Arapların yaşam şekli bu döneme “Cahiliye Devri” denilmesine sebep olmuştur. Kız çocuklarının diri diri gömülmesi, helvadan putlar yapılıp sonra tapılması en önemli sebeplerdendir.

2. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’ndaki sosyal ve ekonomik durum hakkında neler söylenebilir? Belirtiniz.

Cahiliye Devrinde Arap Yarımadasında Sosyal Hayat: Kadının hiçbir önemi yoktur.

Cahiliye Devrinde Arap Yarımadasında Ekonomik Hayat: Ukaz panayırınından anlaşılacağı üzere ticaret önemli bir gelir kaynağıdır.

NOT: 2. soru metinlere göre cevaplanmıştır. Normalde çok daha fazla şey söylenebilir.

Cahiliye Devri’nde Arap Yarımadası’nın durumunu madde madde öğrenmek için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir