9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 121 Cevapları

İçindekiler

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 121 Cevapları

Aşağıda verilen metinlerde Hz. Muhammed’in kişisel özellikleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu metinlerin
altına Hz. Muhammed’in hoşgörülü olma, güvenilir olma, doğruluk, adalet ve kararlılık gibi özelliklerini
ait olduğu metnin altındaki noktalı yerlere yazınız.

Hz. Muhammed Mekke’nin fethi gününde herkesi toplayıp kendisine 21 sene boyunca sert davranışları
ve akıl almaz tutumlarıyla haksızlık ve işkence eden kimselere, “şimdi benden ne bekliyorsunuz?” diye sorduğunda onlar yaptıklarından dolayı utançlarını gizleyememişler, “Sen iyi bir kardeş ve iyi bir kardeş oğlusun.”
demişlerdi. Rahmet elçisi de Mekke halkına tevazu ve sükûnetle şöyle seslenmiştir: “Size hiçbir ceza
yoktur, gidiniz, hepiniz serbestsiniz.”

Hoşgörülü olma 

MS 605 yılında çıkan bir yangında tahrip olan Kâbe’yi Kureyş yeniden inşa etmişti. O sıralar Hz. Muhammed
35 yaşlarındaydı ve amcası Abbas’la burada birlikte birfiil çalışmış. Bu yapım esnasında Kâbe’nin duvarları
yükseltildi. Daha evvel çatısız olan Kâbe’ye çatı yapıldı. İnşaat devam ederken Hacerülesved’i yerine
hangi kabilenin koyacağı konusunda tartışma çıktı. Her kabile bu şerefi elinde bulundurmak istedi. Kabileler
arasında çıkması muhtemel bir savaş, herkesin güvenini kazanmış olan Hz. Muhammed’in basiretli
hakemliğiyle önlendi. “Muhammed’ül Emin” olarak anılan Hz. Peygamber oradakilerden bir örtü istedi ve kabile
reislerinden örtüyü tutmalarını istedi. Hep birlikte Hacerü’l-Esved’i kaldırdılar. Peygamberimiz de konulacağı
yerin hizasına gelince örtünün içinden alıp onu kendi eliyle yerine yerleştirdi.

Güvenilir olma

Bedir Gavzesi’nde savaştan önce elinde bir okla İslam ordusunun saflarını düzeltirken Sevad b. Gaziyye
adlı sahabenin safı bozduğunu ve biraz ileri çıktığını görür. Karnına okla dokunarak hizaya geçmesini ister.
Bunun üzerine Sevad, “Ey Allah’ın resulü canım acıttın! Şüphesiz Allah seni hak ile gönderdi, kısas uygulamama
müsade et.” der. Hz. Peygamber karnını açarak kısas uygulamasını söyler. Sevad hemen onu kucaklar
ve öper. Peygamberimiz niçin böyle yaptığını sorduğunda, “Ey Allah’ın resulü! Görüyorsun öldürülmekten
emin değilim. Seninle son temasımda cildimi cildine değdirmek istedim.”

Doğruluk

Ebu Basir adlı sahabe Müslüman olduğu için Kureyş müşrikleri tarafından hapse atılır. Hudeybiye Antlaflması’ndan sonra bir yolunu bularak kaçar ve Medine’ye Hz. Peygamberin yanına gelir. Müşrikler Ebu Basir’in kendilerine iade edilmesi için derhal Medine’ye iki adam gönderirler. Peygamberimize hitaben bir de mektup yazarlar. Mektubu Ubey b. Kab’a okutan Hz. Peygamber daha sonra Ebu Basir’i çağırarak Hudeybiye Antlaflması gereğince kendisini Kureyşlilere teslim etmek zorunda olduğunu bildirir. Ebu Basir ise teslim edilmemesini ister. Fakat Peygamberimiz “Bildiğiniz gibi Kureyş müşriklerine söz verdik. Dinimizde vefasızlığa yer yoktur.” Hz. Muhammed’in İslamiyet’i yaymasını önlemek amacıyla müşrikler, ona mal ve para teklifinde bulundular. Bu tutum üzerine Hz. Muhammed şöyle dedi: “Vallahi bu işi bırakmam için Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime koyacak olsalar yine de davamdan vazgeçmem. Ya Allah bu dini hâkim kılar ya da onun uğrunda ölürüm. Ben Allah’ın bana bildirdiğinden başka bir şey söylemiyorum.”

Kararlılık


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir