9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 122 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 122 Cevapları

İslamiyet’in savunduğu hangi ilkeler, Mekkeli putperestleri rahatsız etmiş olabilir? Bu durumu Mekkelilerin
inanışları ve yaşayışlarını göz önünde bulundurarak arkadaşlarınızla tartışınız.

a- İslamiyettte sınıf ayrımının olmaması; İslamiyette üstünlük “takva”dadır. Özellikle zengin putperestler köleler ve fakirler ile eşit olmayı kabullenemiyordu.

b- İslamiyetteki emir ve yasaklar; İslamiyette zina, alkol, kumar haramdır. Cahiliye devrinde bu manada batağa saplanmış olan müşriklere bu yasaklar uymuyordu.

c- İslamiyetteki yardımlaşma anlayışı; İslamiyetteki zekat ve fitre anlayışı zengin putperestler tarafından olumsuz karşılanıyordu.

d- İslamiyetin getirdiği bu ilkeler ve putatapıcılığı yasaklaması, Mekke’nin önemini ve Ukaz Panayırı’nın önemini kaybettireceğini düşünen müşrikler ekonomik manada zayıflayacaklarını düşündüklerinden İslamiyete karşı çıkıyorlardı.

 


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir