9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 140 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 140 Cevapları

1. Abbasilerin İslam dünyasına hangi yönde katkıları olmuştur?

İslam dünyasında ki ötekileştirmeyi ortadan kaldırmışlardır. Yani Mevali politikasını kaldırarak tüm müslümanları kucaklamışlardır.

Abbasilerin İslam dünyasına en büyük katkısı bilim ve düşünce alanındadır. Abbasi halifeleri bilime önem vermiş ve bilim adamlarını himaye etmişlerdir. Halife Memun zamanında kurulan Beytü’l-Hikme (832) hem bir kütüphane hem de bir tercüme merkezi olarak kullanılmıştır. Latinceden tıp, felsefe, astronomi kitapları Arapçaya tercüme edilmiştir. Bu tercüme hareketleri sonrasında müslüman bilim adamları bilimsel alanda özgün çalışmalar yapmışlar ve zengin bir bilimsel ortam geliştirmişlerdir. Halife Harun Reşit Döneminde özellikle tıp gelişmiş ve din farkı gözetilmeksizin herkese hizmet veren büyük bir hastane açılmıştır. Felsefi ekoller, Abbasiler Döneminde ortaya çıkmıştır.

2. Abbasiler bilimsel faaliyetleri geliştirmek amacıyla neler yapmışlardır?

Bilim adamları desteklenmiş, Beytü’l Hikme açılmış, tercüme odaları açılarak Antikite dönemine ait eserler Arapçaya çevrilmiş, sonrasında da özgün eserler ortaya çıkmıştır.

Abbasiler Dönemi Tarih ŞeridiTarih şeridine göre Abbasiler ile aynı dönemde yaşayan devletleri tespit ediniz.

Bizans, Endülüs Emevileri, Hazarlar, Gazneliler, Büyük Selçuklu Devleti

Abbasilerin Türkler için Samarra ve Avasım şehirleri kurdurmasının sebepleri neler olabilir?

Samarra şehrinin kuruluş amacı: Halife Mutasım tarafından Türk askerleri yerleştirmek amacıyla kurulmuştur. Halife Türk askerlerin hem yakınında olmasını istemekte hem de Araplarla karşılaşmalarını dolayısıyla da savaşçı özelliklerini kaybetmelerini istememektedir.

Avasımın Kuruluş Amacı: Abbasiler döneminde Bizans saldırılarına karşı tampon bölge olarak oluşturulmuştur. Güney Anadolu’ya Türkler yerleştirilmiş bu bölgeye Sugur ve Avasım adı verilmiştir.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir