9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 141 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 141 Cevapları

İslam Devleti’nin üç dönemine ait idari düzenlemeleri ve bilimsel faaliyetleri aşağıda verilen tabloya yazınız. 

 Dört Halife  Emeviler  Abbasiler
 İdari Düzenlemeler  * Halifeler seçimle iş başına geldi
* Mali sorunları çözümlemek amaçlı ilk divan teşkilatı kurulmuştur.
* Vilayetlere gönderilen valilerin yanına adalet işlerinden sorumlu kadılar gönderilmiştir.
* Fetih edilen yerler ilk defa idare birimlerine ayrıldı. Böylelikle ülke illere bölünmüştür.
* İlk defa Hz. Ömer devrinde stratejik önemi olan yerlere kalıcı ordugahlar (cündler ) kurulmuştur.
* İkta sistemi, ilk defa bu dönemde uygulanmıştır.
* Beyt’ülmal kuruldu.
* Hicri takvim oluşturuldu.
*  Hilafet saltana dönüştü.
* Emeviler ülkeyi büyük eyaletlere ayırarak yönettiler.
www.tarihportali.net
 * Abbasiler, vezirlik ve emir-ül ümeralık kurumunu kurdular.
* Abbasiler de gelişmiş bir divan teşkilatı vardır.
 Bilimsel Faaliyetler  Yok  Yok  Bilim adamları desteklenmiş, Beytü’l Hikme açılmış, tercüme odaları açılarak Antikite dönemine ait eserler Arapçaya çevrilmiş, sonrasında da özgün eserler ortaya çıkmıştır.

 


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir