9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 182 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 182 Cevapları

1. Büyük Selçuklu Dönemi’nde Anadolu’ya yapılan akınların Anadolu’nun Türkleşmesine etkilerini belirleyiniz.

Tuğrul ve Çağrı Bey dönemlerinde Anadolu’ya keşif seferleri yapılmış, Alparslan döneminde Malazgirt Meydan Savaşı ile Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. Zafer sonrası Alparslanın “fethedilen toprak, fethedenindir” düsturu ile Anadolu’ya gelen komutanlar Anadolu’nun Türkleşmesine büyük katkı sağlamıştır.

2. Bulunduğunuz çevrede Anadolu’da kurulan ilk Türk beylik ve devletlerine ait eserleri tespit ediniz.

Hangi şehirden giriş yaptığınızı bilemediğimizden bu soruya birşey yazamıyoruz. Yorum kısmından bulunduğunuz şehri yazarsanız yardımcı olmaya çalışırız.

• MAMUR: Eksiksiz, kusursuz, istenilen düzeyde.
• İMAR: Bayındırlık
• KÜMBET: Anıt mezar

Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri haritası

Yukarıdaki haritaya göre Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun siyasi durumu hakkında neler söylenebilir? Açıklayınız.

Türkler Ege kıyılarına kadar ilerlemiştir. Siyasi birlik yoktur.


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

9 Yorumlar

    • Anadolu’da kurulan ilk Türk beylik ve devletlerin Kayseri’de bıraktığı mimari eserler; Kayseri Ulu Camii, Kayseri Kölük Camii, Kayseri Melik Danişment Gazi Kümbeti, Emir Gazi Kümbeti Danışmendliler döneminde yapılmıştır.

    • İzmit 1078-1085 tarihleri arasında sadece 7 yıl Anadolu Selçuklu Devleti egemenliğinde kaldığından ilk beylikler ve devletler dönemine ait eser bulunmamaktadır.

  1. SAMSUN

    • Samsun’da ilk Türk beylik ve devletlerine ait eserler: Göğceli Camii (Yapım Tarihi 1206, kimler tarafından yaptırıldığı tespit edilememiştir.) Kızgözü-Aslanağzı Kaplıcası (1256’da Selçuklu Sultanı II. Mesud tarafından yaptırılmıştır.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir