9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 179-180 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 179-180 Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. C      2. A       3. C      4. D        5. D

B. Aşağıdaki cümlelerin başına, verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. D      2. Y      3. D      4. D      5. Y

C. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. Alp Arslan, Nizamiye                               2. has, ikta, mülk, vakıf
3. 1040, Dandanakan                                 4. örfi, şeri
5. Şehname, Gazne, Sultan Mahmut’a

Ç. Aşağıda verilenleri örnekteki gibi eşleştiriniz.

E, A, D, C, B

D. Yanda verilen bulmacayı çözünüz.

ilk Türk-İslam devletleri bulmacası


Tavsiye Konular

türk-islam devletleri

Atabeylik Sistemi Nedir Kısaca

Atabeylik Sistemi   İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde uygulanan atabeylik sistemi, İslâmiyet’ten sonra kurulan Türk devletlerine ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir