9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 179-180 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 179-180 Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. C      2. A       3. C      4. D        5. D

B. Aşağıdaki cümlelerin başına, verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. D      2. Y      3. D      4. D      5. Y

C. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. Alp Arslan, Nizamiye                               2. has, ikta, mülk, vakıf
3. 1040, Dandanakan                                 4. örfi, şeri
5. Şehname, Gazne, Sultan Mahmut’a

Ç. Aşağıda verilenleri örnekteki gibi eşleştiriniz.

E, A, D, C, B

D. Yanda verilen bulmacayı çözünüz.

ilk Türk-İslam devletleri bulmacası


Tavsiye Konular

türk-islam devletleri

Türk İslâm Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı

Türk İslâm Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı   Türklerin hakimiyet anlayışına göre, tanrı yeryüzünü yönetme yetkisini (Kut) ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir