9. Sınıf Tarih İnsan ve Göç Özet

İnsan ve Göç Özet konu anlatımını kısaca ve maddeler halinde yazmaya çalıştık.

TAVSİYE LİNK: İnsan ve Göç

İlk Çağ Göçlerinin Temel Nedenleri

 • Nüfus artışı
 • İklim koşulları
 • Üretim ve Tüketim anlayışı
 • Dini Baskılar
 • Siyasi Baskılar

 • İnsanlar ilk çağlardan itibaren iklimi elverişli yerleri yerleşmek için seçmişlerdir.
 • Mezopotamya diğer bölgelere göre ilk çağda yerleşmeye daha elverişliydi.
 • Avrupa buzul çağı nedeniyle yerleşmeye uygun değildi.
 • İlk yerleşmeler korunma ihtiyacından dolayı dağlık alanlara olmuştur.
 • Nüfus artışı ve üretimin başlaması insanları göç etmeye yöneltmiştir
 • İnsanlar, yerleşik hayata geçtikten sonra beslenmek için av hayvanlarını izlemeyi ve yer değiştirmeyi bırakmıştır.

9. Sınıf Tarih İnsan ve Göç Özet

 • Ege göçleri Yunanistandan başlamış, göçler sonucunda Hititler yıkılmıştır.
 • İç Asya Göçleri, Orta Asya’dan dünyanın diğer coğrafyalarına milattan önce ve milattan sonraki dönemlerde yapılan Türk göçleridir.
 • Dini baskılar ilk çağdaki göçlerin en önemli nedenlerindendir ( Yahudilerin ve ilk Hristiyanların)
 • Dini baskılarla Romadan kaçan ilk Hristiyanların izleri Antakya ve Kapadokya’dadır.
 • Hristiyanlığın ilk asrında Antakya Kilisesi’nin rolü olmasaydı, Doğu’da ve Asya’da Hristiyanlığın yayılma şansı olmayacaktı.
 • Süryani, Keldani ve Nasturi Hristiyanlarının var olmasında Antakya Havariyyun Kilisesi’nin kurucularının önemli katkıları olmuştur.

] }

Tavsiye Konular

Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde

Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde

9. Sınıf tarih dersi Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde özet konu anlatımımızda Yunanlıların siyasi, dini, ekonomik, sanatsal faaliyetleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir