Abbasiler Dönemi Kısa Bilgi

ABBASİLER DÖNEMİ ( 750-1258 )

– Başkentleri Bağdat’tır.

– Emeviler gibi Irkçılık yapmadılar, uzun yaşadılar.

– Emeviler gibi büyük fetihlerle değil, bilimsel faaliyetlerle tanınırlar.

– Bağdat kültür merkezi olmuş Yunan ve Hellen eserleri Arapça’ya çevrilmiştir.

– En parlak dönemlerini Harun Reşid zamanında yaşadılar. Bizans’a karşı Avasım eyaletini kurdu. (Adana, Tarsus, Malatya)

– Mutasım, Türk askerler için Samerra şehrini kurdu.

– Abbasiler zayıflayınca Devletin kontrolü Türkler’e geçti.

– Abbasi halifesi 1055’te Büyük Selçuklu Devleti koruyuculuğu altına girdi. (Tuğrul Bey)

– Moğollar 1258’de yıktı. (Hülagu Han)

– İlk Abbasi Halifesi Ebul Abbas Abdulah oldu.

*** Talas Savaşı Sonucunda;

– Türk-Arap ilişkileri düzeldi.

– İslam dini Türkler arasında hızla yayılmaya başladı. (İlk Müslüman olan Türk Boyları: Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleridir.)

– Çinlilerin Orta Asyada’ki egemenlikleri sona erdi.

OKUMA TAVSİYESİ: Abbasiler Döneminde Yaşanan Gelişmeler


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir