Abbasiler Dönemi Kısa Bilgi

ABBASİLER DÖNEMİ ( 750-1258 )

– Başkentleri Bağdat’tır.

– Emeviler gibi Irkçılık yapmadılar, uzun yaşadılar.

– Emeviler gibi büyük fetihlerle değil, bilimsel faaliyetlerle tanınırlar.

– Bağdat kültür merkezi olmuş Yunan ve Hellen eserleri Arapça’ya çevrilmiştir.

– En parlak dönemlerini Harun Reşid zamanında yaşadılar. Bizans’a karşı Avasım eyaletini kurdu. (Adana, Tarsus, Malatya)

– Mutasım, Türk askerler için Samerra şehrini kurdu.

– Abbasiler zayıflayınca Devletin kontrolü Türkler’e geçti.

– Abbasi halifesi 1055’te Büyük Selçuklu Devleti koruyuculuğu altına girdi. (Tuğrul Bey)

– Moğollar 1258’de yıktı. (Hülagu Han)

– İlk Abbasi Halifesi Ebul Abbas Abdulah oldu.

*** Talas Savaşı Sonucunda;

– Türk-Arap ilişkileri düzeldi.

– İslam dini Türkler arasında hızla yayılmaya başladı. (İlk Müslüman olan Türk Boyları: Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleridir.)

– Çinlilerin Orta Asyada’ki egemenlikleri sona erdi.


Gelen Aramalar:

abbasiler kısaca, abbasiler dönemi kısaca maddeler halinde, 9 sınıf tarih dersi abasiler kısa bilgi, abasiler dönemi türk arap ilişkileri, abbasi devleti hakkında kısaca bilgi

Tavsiye Konular

Elbistan Savaşı Özet

Memlük Sultanı Baybars’ın Moğollara karşı 2. zaferi Elbistan Savaşı Özet Elbistan Savaşı’nın Tarihi15 Nisan 1277 ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir