Abbasiler Dönemi Kısa Bilgi

ABBASİLER DÖNEMİ ( 750-1258 )

– Başkentleri Bağdat’tır.

– Emeviler gibi Irkçılık yapmadılar, uzun yaşadılar.

– Emeviler gibi büyük fetihlerle değil, bilimsel faaliyetlerle tanınırlar.

– Bağdat kültür merkezi olmuş Yunan ve Hellen eserleri Arapça’ya çevrilmiştir.

– En parlak dönemlerini Harun Reşid zamanında yaşadılar. Bizans’a karşı Avasım eyaletini kurdu. (Adana, Tarsus, Malatya)

– Mutasım, Türk askerler için Samerra şehrini kurdu.

– Abbasiler zayıflayınca Devletin kontrolü Türkler’e geçti.

– Abbasi halifesi 1055’te Büyük Selçuklu Devleti koruyuculuğu altına girdi. (Tuğrul Bey)

– Moğollar 1258’de yıktı. (Hülagu Han)

– İlk Abbasi Halifesi Ebul Abbas Abdulah oldu.

*** Talas Savaşı Sonucunda;

– Türk-Arap ilişkileri düzeldi.

– İslam dini Türkler arasında hızla yayılmaya başladı. (İlk Müslüman olan Türk Boyları: Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleridir.)

– Çinlilerin Orta Asyada’ki egemenlikleri sona erdi.


Gelen Aramalar:

abbasiler dönemi kısaca, 9 sınıf tarih dersi abasiler kısa bilgi, abbasi devleti hakkında kısaca bilgi, abbasi emevi farkı, abbasiler tarih portalı

Tavsiye Konular

Babek İsyanı Hakkında Bilgi

Abbasi Halifeleri Memun ve Mutasım dönemlerinde Azerbaycan’da 20 yıl süren dini ve siyasi içerikli Babek ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir