Dört Halife Dönemi Kısa Bilgi

İçindekiler

DÖRT HALİFE DÖNEMİ ( 632-661 )

Hz.Muhammed’in ölümünden sonra Müslümanların dini,siyasi ve askeri liderliğini yapan kişilere halife denir. Dört Halife Dönemi’nde halifeler seçimle iş başına geldiğinden bu devre ‘‘Cumhuriyet Dönemi” de denir. Dört Halife sırasıyla Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali.

Hz. Ebubekir ( 632-634 )

– Yalancı Peygamberler ve zekat vermeyenlerin isyanlarını bastırıp,devletin siyasi birliğini tekrar sağladı.

– Arap Yarımadası dışında ilk fetihler yapıldı.( Suriye, Filistin, Irak )

– Yermük Savaşı’nda bir Bizans ordusu yenerek Suriye’ye girdi.

-Kur’an Zeyd Bin Sabit Başkanlığında bir kurul tarafından kitap haline getirildi.

 Hz.Ömer ( 634-644 )

– Ecnadin Savaşı’nda bir Bizans ordusu yenilerek Suriye ve Filistin ( Kudüs de dahil ) ele geçirildi. (636)

– Sasani yıkılarak İran alındı. ( Kadisiye ve Nihavend Savaşı ).

– Nihavend Savaşı sonrası Türkler ile Araplar sınır komşusu oldu.

– Mısır alındı. ( Fustat şehrini kurdu ). Amr Bin As komutasındaki ordu,Mısır’a yönelerek Babilion (641) ve İskenderiye (642) şehrini ele geçirdi.

– İslamiyet’in en parlak dönemidir.

Düzenlemeler

– İlk Divan Teşkilatı kuruldu. Askerlere maaş bağlandı.

– Ülke illere ayrıldı. Başlarına Kadılar ve Valiler atandı.

– İlk düzenli İslam Ordusu ve ”Cünd” denilen ordugah şehirleri kuruldu. Askeri ikta oluştu.

– Vergi sistemi düzenlendi.

– Hicri Takvim düzenlendi.

– Devlet Hazinesi ( Beyt’ul Mal ) kuruldu.

– Müslüman olmayanlardan ”Haraç”vergisi (toprak) alınmaya başlandı.

– Devletin önemli sorunlarının görüşüldüğü meclis oluşturuldu.

Hz.Osman ( 644-656 )

– Türk-Arap savaşları başladı. (Kafkaslarda Hazarlarla)

– İslam Orduları Anadolu’da Kayseri’ye kadar ilerledi.

– İlk İslam donanması Şam valisi Muaviye tarafından kuruldu. Kıbrıs alındı. Girit, Rodos, Malta kuşatıldı.

– Hz.Osman’ın kendi akrabalarını önemli görevlere getirmesi, ülkede huzursuzluğa yol açtı. İslam Tarihinin ilk iç karışıklıkları çıktı.

– Hz.Osman Kur’an’ı çoğaltmıştır. İslamiyete yaptığı en büyük hizmettir.

– İlk kez bir Halife isyan sonucu öldürülmüştür.

– Müslümanlar arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır.

Hz.Ali ( 656-661 )

– Cemal Olayı’nda (Deve Olayı) Hz.Ayşe, Talha ve Zübeyr’le savaştı. ( 656 )

– Siffin Savaşı’nda Muaviye ile savaştı. (657) (Hakem Olayı).

– Başkenti Kufe yaptı. Çünkü Hz.Ali’nin yandaşları daha çok oradaydı.

– İç Karışıklıklar sebebiyle dış fetihler durdu.

KONUYLA İLGİLİ SORU ÇÖZMEK İSTER MİSİNİZ? İslam Medeniyetinin Doğuşu Test Soruları


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir