Babek İsyanı Hakkında Bilgi

Abbasi Halifeleri Memun ve Mutasım dönemlerinde Azerbaycan’da 20 yıl süren dini ve siyasi içerikli Babek İsyanı Hakkında Bilgi

Babek İsyanı

Babek İsyanının Sebebi

  • İslam öncesi İran’da ortaya çıkan Mazdek’in sapkın fikirleri çeşitli dönemlerde İslamiyet’e yansıtılmaya çalışıldı. Bunlardan biri de Babek’in mensubu olduğu Hürremiyye hareketidir. Babek’in isyanının temel sebebi fikirlerini yayma çabasıdır.
  • Emin ile Memun arasında devam eden halifelik mücacadelesinin yarattığı ortamdan faydalanmak istemesi.

Babek İsyanının Gelişimi

Babek, Azebaycan’da 816 yılında isyan etti. İsyan 20 yıl sürdü. Abbasi Halifeleri Memun ve Mutasım döneminde defalarca vali değiştirildiysede isyan bastırılamadı.

Babek İsyanının Sonu

Halife Mutasım, 835 yılında Türk asıllı kumandanı Afşin’i Babek ile mücadeleye memur etti. Afşin 837 yılında Babek’in merkezi Bezz’i ele geçirdi. Bir müddet sonra yakalanan Babek, halifenin huzurunda idam edildi.


Tavsiye Konular

Beytül Hikme Hakkında Bilgi

İslam tarihinin şüphesiz en önemli eğitim yuvası Beytül Hikme Hakkında Bilgi Beyt’ül Hikme nedir?Abbasiler döneminde ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir