Bağdat Paktı’nın Kurulması

Bağdat Paktı’nın Kurulması

Türkiye’nin NATO’ya girmesi üzerine ABD ve İngiltere, Orta Doğu’nun savunmasında Türkiye’nin etkin bir rol almasını dile getirmişlerdi. Türkiye, Orta Doğu savun­masının stratejik ve ekonomik bakımdan Avrupa’nın korunması için zorunlu olduğu görüşüyle bölge ülke­leriyle diplomatik temaslara geçmişti. Bu dönemde Orta Doğu’da, Arap-İsrail ve Mısır—İngiliz anlaşmaz­lıkları gergin bir ortam oluşturmuştu. İşte bu ortamda Orta Doğu’da güvenlik ve işbirliğini öngören Bağdat Paktı, 24 Şubat 1955’te Türkiye-lrak arasında yapılan sözleşme ile kurulmuş oldu. Daha sonra İngiltere, Pa­kistan ve İran’da katıldı. Arap birliği amacındaki Arap ülkeleri ve Sovyetler bu oluşuma büyük bir tepki gös­termişti.
1958’de krallığı deviren yeni Irak yönetimi 1959’da Bağdat Paktı’ndan çekildi. Paktın merkezi Ankara’ya taşındı. 18 Ağustos 1959’da paktın adı “Merkezi Ant­laşma Örgütü” (CENTO) olarak değiştirildi. ABD’de bu örgütlenmede yer aldı. Yaklaşık 20 yıl devam eden CENTO, İran ve Pakistan’ın ayrılmasıyla fiilen son bul­du.


Gelen Aramalar:

bağdat paktının kurulması, bağdat paktının amaci, bağdat paktının kurulma amaci, cento açılımı, bağdat paktı kuruluş amacı

Tavsiye Konular

Soğuk savaş dönemi

Afrika’daki Gelişmeler (Asya ve Afrika’nın Kurtuluşu)

Afrika’daki Gelişmeler 1941 ’de Atlantik Paktı’nda, Roosevelt ve Churchill ta­rafından ortaya atılan “Özgür irade ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir