Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Hakkında Bilgi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ikinci konusu olan SAVAŞIN ETKİLERİ konusunun alt başlığı olan Siyasi Sonuçlar dahilinde yer alır. Birleşmiş Milletler Teşkilatının Temel Organları konu anlatımını okumak için tıklayınız.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

Birleşmiş Milletler’e üye olan devletlerden oluşur, her üye devlet bir oy hakkına sahiptir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Görevleri
– Birleşmiş Milletlerin bütçesini gözden geçirmek,
– Güvenlik Konseyi geçici üyelerini atamak,
– Diğer bölümlerinden raporlar alma ve genel kurul kararları adı altında kararlar çıkarmak vardır.

Genel Kurul’un Sorumlulukları:
– Dünya barışını, güvenliğini sağlayıcı tedbirleri gö­rüşmek
– Devletler arasındaki çatışmaları önleyici önerilerde bulunmak
– Devletlerin silahlanmaması konusunda ve silah­lanma denetimi ile ilgili görüşler ileri sürmek
– Ülkeler arası her türlü sorunun barışçıl yollarla çö­zümlenmesi konusunda önerilerde bulunmak


] }

Tavsiye Konular

2

2. Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkileri

2. Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkileri – Türkiye, savaşa fiilen girmemesine karşın; savaş şartlarından olumsuz yönde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir