Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Hakkında Bilgi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ikinci konusu olan SAVAŞIN ETKİLERİ konusunun alt başlığı olan Siyasi Sonuçlar dahilinde yer alır. Birleşmiş Milletler Teşkilatının Temel Organları konu anlatımını okumak için tıklayınız.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

Birleşmiş Milletler’in yürütme organıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 11 üyesi vardır. 5 devlet daimi üyedir ve bu beş devletin, kararları veto etme yetkisi vardır. Kurulun diğer geçici üyeleri ise iki yıllığına seçilmektedir.
Bu durum devletlerin eşitliği prensibine aykırı bir uy­gulamadır.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Daimi Üyeleri: İngiltere, ABD, Fransa, SSCB, Çin

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Sorumlulukları:
– Dünya barışını tehdit eden saldırgan tutumlara karşı askeri birlikler ile önlem almak
– Devletlerin silahlanmalarını denetlemek
– Uluslararası barışı bozabilecek gelişmeleri soruş­turmak
– Uluslararası sorunlara çözüm önerisi sunarak, devletlerin uzlaşmasına yardımcı olmak

Güvenlik Konseyi’ne bağlı, çatışma yaşanan bazı böl­gelerdeki sorunlan çözme amaçlı bazı örgütler bulun­maktadır.
– BM Gözlem Gücü
– BM Kıbrıs Barış Gücü
– BM Hindistan ve Pakistan Askeri Gözlem Grubu
– BM Filistin Mütareke Gözlem Teşkilatı


] }

Tavsiye Konular

2

2. Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkileri

2. Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkileri – Türkiye, savaşa fiilen girmemesine karşın; savaş şartlarından olumsuz yönde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir