Biryay Yayınları 9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 63 Cevapları

Pers İmparatorluğu Haritası
Pers İmparatorluğu Haritası

Yandaki haritayı inceleyerek Pers uygarlığının
sınırlarının nerelere kadar genişlediğini belirleyiniz.
Bu sınırlara ulaşılması Perslerin hangi uygarlıklarla ilişki kurmasına neden olmuştur? Açıklayınız.

Pers İmparatorluğu’nun sınırları Batıda Balkanlara, Doğuda Hindistan’a, güneyde Arabistan’a, kuzeyde Kafkaslara ulaşmıştır. Bu sınırlara ulaşılması Perslerin Anadolu, Yunan, Mısır, Hint, Fenike uygarlıkları ile ilişki kurmasına neden olmuştur.

Pers krallarının, yönetimde satraplık sistemini uygulamalarının amaçları neler olabilir?

Haritada görüldüğü üzere çok geniş sınırlara ulaşan Persler ülkeyi daha rahat yönetebilmek için eyaletlere bölmüşlerdir.


Tavsiye Konular

uygarlıkların doğuşu

Hint Uygarlığı Hakkında Bilgi

Hint Medeniyeti Hint Yarımadası birçok nehir ve dağla birbirinden ayrılan çok sayıda coğrafi bölgeden oluşur. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir