6. Ünite: Türklerin İslamiyeti Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri

Türklerin İslamiyete Hizmetleri Özet

türk-islam devletleri

Türklerin İslamiyete Hizmetleri Özet TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ Türklerin İslamiyete Hizmetleri Altı çizili satırları alarak konuyu madde madde haline getirebilirsiniz. İslam dininin Türkler arasında yayılması, dünya tarihinde önemli etkilere yol açmıştır. Türkler öncelikle Abbasi devleti ile Bizans Devleti arasında bir tampon oluşturmuş ve İslam topraklarını korumuştur. Büyük Selçuklular ise İslam dünyasının koruyucusu durumuna geçmiş, İslamiyet’in Anadolu’da yayılmasını sağlamışlardır. Yine Osmanlı Devleti ...

Devamını Oku

Türkler ve İslamiyet Hakkında Bilgi

türk-islam devletleri

Türkler ve İslamiyet Hakkında Bilgi TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ 1.TÜRKLER VE İSLAMİYET İslamiyetin ortaya çıktığı dönemlerde Türkler farklı dinlere inanmaktaydı. Özellikle Gök Tanrı’ya tapınma , Şaminizm , Manihaizm ,Budizm başlıca dinleriydi. Ancak Türklerin eski dinleri ile ilgili olarak çoğunlukla Gök Tanrı’ya inandıkları söylenebilir. Türklerin İslamiyetle karşılaşması Hz.Ömer Dönemi’nde İslam ordularının , Irak’ı fethiyle başlamıştır. İslam Devleti’nin doğuda sınırlarının büyümesi ile Türklerle ...

Devamını Oku

Türklerin Müslümanlarla İlk Karşılaşmaları

türk-islam devletleri

Türklerin Müslümanlarla İlk Karşılaşmaları Hz. Ömer döneminde Müslüman Arapların İran’a hakim olması Türklerle Müslümanları komşu haline getirdi. Hz. Osman döneminde Horasan ve Harezm’i ele geçiren Müslüman Araplar Ceyhun nehrine ulaşmış ve Türklerle ilk savaşlar başlamıştır. Emeviler döneminde Müslüman Araplar bütün Maveraünnnehir’e hakim oldular (715). Bu gelişmelerin ardından Türklerle Müslümanlar arasında şiddetli savaşlar oldu. Türgişler Devleti‘nin dağılması üzerine Müslümanlarla mücadele edecek ...

Devamını Oku

Çin Uygarlığı Hakkında Bilgi Maddeler Halinde

uygarlıkların doğuşu

Çin Medeniyeti -Çin uygarlığı, Çin’in yerli halkı ile Orta Asya ve Hindistan’dan göç edenler tarafından oluşturulmuştur. Çin’de kurulan devletlerin tarihleri M. Ö. 2400 yıllarına kadar uzanmakla beraber, ilk yazılı belgeler M. Ö. 1500’lü yıllara aittir. -İlk çağlarda pusula, barut, matbaa, ipekten kağıt yapımı gibi birçok önemli buluş ilk kez Çin’de ortaya çıkmıştır. Bu durum Çinlilerin bilim ve teknik alanında ne ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 179-180 Cevapları

5

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 179-180 Ölçme ve Değerlendirme Cevapları A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. 1. C      2. A       3. C      4. D        5. D B. Aşağıdaki cümlelerin başına, verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 1. D      2. Y      3. D      4. D      5. Y C. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız. ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 176 Cevapları

5

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 176 Cevapları 1. Nizamiye Medreselerinin kurulma amaçları nelerdir? Sayfa 176’daki metne göre; devletin ihtiyaç duyduğu adli, dinî, mali ve bürokratik saha da çalışacak insanların yetiştirilmesi sağlanmaktır. NOT: Normalde Nizamiye Medreslerinin Kuruluş Amacı bu kadar kısa değildir. Tam cevap için lütfen tıklayınız. Nizamiye Medreslerinin Kuruluş Amacı 2. Nizamiye Medreselerinde nasıl bir eğitim sistemi uygulanmaktadır? ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 173 Cevapları

5

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 173 Cevapları İkta sistemi devlete idari, askerî ve ekonomik olarak neler kazandırmıştır? Açıklayınız. İkta Sisteminin İdari Faydaları: Devletin otorite ülkenin her yerine ulaşmış, güvenlik sağlanmıştır. Ayrıca vergi toplamak kolaylaşmıştır. İkta Sisteminin Askeri Faydaları: Devlet hazineden para harcamadan asker ve komutan bakar. İkta Sisteminin Ekonomik Faydaları: Üretimin devamlılığı sağlanır. İkta sistemi ile göçebelerin tarıma ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 172 Cevapları

5

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 172 Cevapları Aşağıdaki soruyu cevaplamadan önce Büyük Selçuklularda Divanların Görevleri konusuna göz atmanızda fayda var. Ekoyay tarih 9 ders kitabında bulunanan konu anlatımı için Büyük Selçuklularda Divanların Görevleri tıklayınız. Divan üyelerinin görevlerine bakarak günümüzde hangi bakanlıkların bu görevleri üstlendiğini belirleyiniz. Divan-ı İstifa — Maliye Bakanlığı. Divan-ı Arz — Milli Savunma Bakanlığı. Divan-ı İşraf ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 171 Cevapları

5

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 171 Cevapları İslamiyet öncesi ve sonrasında Türklerde devlet anlayışını süreklilik ve değişiklilik açısından değerlendiriniz. İslamiyet öncesi ve sonrasında Türklerde devlet anlayışını süreklilik göstermektedir. Hakimiyetin kaynağı, ülkenin hanedan ailesinin ortak malı oluşu aynen devam eder. Cihan hakimiyeti fikrinin yerini cihat almış ve hükümdar ünvanlarında ufak-tefek değişiklikler olmuştur. Haciplerin Türk-İslam devletlerindeki önemleri hakkında neler söylenebilir? ...

Devamını Oku