6. Ünite: Türklerin İslamiyeti Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 170 Cevapları

5

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 170 Cevapları DEVLET BABA Türk devlet yönetimlerinde “devlet baba” deyimi vardır. Bunun kökeni kamu mülklerinin hükümdar tarafından devlet adına kullanılmasından gelir. Oğuzlar, toprakları kabile mülkiyeti ilkesine göre bölerler ve tarım yaparlardı. Selçuklular ve Osmanlılarda askerî ve tarımsal rejimin, mirî (beylik) toprak olmasının kökeni budur. Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk, Sultan Melikşah hakkında “Sultanımız, cihan ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 169 Cevapları

5

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 169 Cevapları Yukarıdaki haritadan yararlanarak Büyük Selçuklu Devleti’nin hâkim olduğu bölgelerde günümüzde hangi devletlerin kurulduğunu belirleyiniz. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Lübnan, İsrail, Filistin, Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak, Azerbaycan, İran, Türkmenistan, Kazakistan, Afganistan. Yukarıda verilen devlet ve atabeyliklerin ortaya çıkmasında hangi faktörler etkili olmuştur? Belirtiniz. – Türk veraset anlayışı. (Ülke hükümdar ailesinin ortak malıdır.) ...

Devamını Oku

Atabeylik Sisteminin Olumlu ve Olumsuz Yönleri

türk-islam devletleri

Atabey: Selçuklularda melikler (sultan çocukları) belli bir yaşa geldiklerinde devlet işlerinde tecübe kazanmaları amacıyla illere vali olarak gönderilirlerdi. Yanlarında gönderilen tecrübeli devlet adamlarına “atabey“(g) bu sistemede “atabeylik” denirdi. Atabeylik Sisteminin Olumlu Yönleri: Melikler atabeyler sayesinde “il” yönetmeyi, halk ile ilişkileri öğrenirler. Devletin başına geçtiklerinde tecrübe sahibi olarak başa geçmiş olurlardı. www.tarihportali.net Atabeylik Sisteminin Olumsuz Yönleri: Bazı atabeyler, melikleri taht için ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 168 Cevapları

5

Aşağıdaki soru Büyük Selçuklu Devleti’nin Yıkılmasının sebeplerinden birine dayanmaktadır. Sitemiz tarafından özgün bir şekilde cevaplanan; 9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 168 Cevapları Bâtinilik faaliyetlerinin Büyük Selçuklu Devleti’ne ne tür zararları olmuştur? Açıklayınız. -Büyük Selçuklu toplumunda kaos ve kargaşa ortamı yarattılar. -Başta Nizamül-Mülk olmak üzere pek çok Selçuklu devlet adamına suikast düzenleyerek devlete büyük zarar verdiler. (Sultan Melikşah’ı da ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 167 Cevapları

5

Ekoyay Tarih 9 kitabı İlk Türk-İslam Devletleri ünitesi sorularını cevaplamaya devam ediyoruz. Sayfa 167’de Türk tarihinin en önemli savaşlarından biri olan Malazgirt Meydan Savaşı ile ilgili bir etkinlik hazırlanmış. Etkinlik tablosunda Malazgirt Meydan Savaşı’nın siyasi sonuçları,  Malazgirt Meydan Savaşı’nın kültürel sonuçları, Malazgirt Meydan Savaşı’nın ekonomik sonuçları ve Malazgirt Meydan Savaşı’nın sosyal sonuçları istenmiş. İşte; 9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 165 Cevapları

5

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 165 Cevapları Alp Arslan’ın fethedilen yerleri fetheden komutana vermesinin sebepleri neler olabilir? Açıklayınız. Anadolu’nun fethini kolaylaştırmak üzere yapılmış bir hamledir. Fethedilen yerler fethedenin olması komutanları daha da şevklendirir ve Anadolu kısa zamanda fetholunur. 1. Yukarıdaki konuşmalardan hareketle Malazgirt Savaşı’nın Türkler ve Bizanslılar açısından önemini belirtiniz. Türkler açısından Anadolu’nun kapılarının açıldığı, Bizans açısından Anadolu’nun ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 164 Cevapları

5

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 164 Cevapları TUĞRUL BEY’İN VERDİĞİ DERS Tuğrul Bey kurultayda yaptığı konuşmada, Türklerin yönetim anlayışı gereği kurdukları devlet üzerinde Selçuklu ailesinden gelen herkesin hakkı bulunduğunu belirtti. Aralarındaki dayanışmanın ve birliğin korunmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Daha sonra da  yanında taşıdığı oklardan birini kardeşlerinden birine vererek kırmasını istedi. Kardeşi, aldığı oku kolayca kırdı. Tuğrul Bey ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 163 Cevapları

5

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 163 Cevapları EŞ ZAMANLILIK Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulduğu dönemde Anadolu Ön Asya ve Orta Asya’da da önemli siyasi gelişmeler yaşanmaktaydı. Aşağıdaki yazılarda bu gelişmelerin belli başlıları anlatılmıştır. Anadolu: Selçukluların siyasi bir güç olarak ortaya çıktığı X. yüzyıl sonlarında Bizans’ın Anadolu üzerindeki hâkimiyeti oldukça zayıfladı. Müslümanların üç asırdır süren seferleri Anadolu halkını ekonomik yönden ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 162 Cevapları

5

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 162 Cevapları Çağrı Bey’in Anadolu Seferi’nin Türk tarihi bakımından önemiyle ilgili neler söylenebilir? 1- Anadolu’ya yapılan ilk Türkmen akınlarıdır. 2- Anadolu yakından tanınmış, iklimi, yerşekilleri, bitki örtüsü, stratejik noktaları, bölgede bulunan kaleler – devletler ve bu devletlerin gücü hakkında bilgi sahibi olunmuştur. 3- İleri de yapılacak olan kesin yerleşme öncesi planlama yapılmıştır.

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 161 Cevapları

5

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 161 Cevapları www.tarihportali.net tarafından hazırlanmıştır. Ben Büyük Selçuklu Devleti’ni kuran Oğuzların atasıyım. Oğuzların Kınık boyundan geliyorum. Babam Dukak Bey, Oğuz Yabgu Devleti’nde subaşılık (ordu komutanlığı) görevinde bulunuyordu. Onun ölümünden sonra aynı görevi ben üstlendim. Ancak Oğuz yabgusu ile anlaşamadım. Benimle beraber hareket eden Türkmenlerle birlikte 961 yılında Cent şehrine geldim. İslamiyeti kabul ederek ...

Devamını Oku