Sultan Alparslan Döneminin Başlıca Olayları

İçindekiler

Sultan Alparslan Döneminin Başlıca Olayları

Alparslan Dönemi (1064-1072)

Alparslan döneminde batı yönündeki seferlere devam edilmiştir. Azerbaycan Gürcistan ve Anadolu’ya seferler düzenleyerek Ani ve Kars kaleleri ele geçirilmiştir. Bu fetihler halife tarafından kendisine Ebul Feth (fetihlerin babası) ünvanının verilmesine sebep olmuştur.

Alparslan döneminin en önemli gelişmesi Bizans ile yapılan Malazgirt savaşıdır. Türklerin Anadolu üzerinde düzenlediği seferleri artması sonucunda Bizans Türkleri Anadolu’dan atmaya karar verdi. İki ordu arasında Muş yakınlarında yapılan Malazgirt savaşını Büyük Selçuklular kazanmıştır (1071)

Malazgirt savaşının sonucunda;

– Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başlamış ve Anadolu Türk yurdu haline gelmiştir.

– İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısı sona ermiştir.

– Türklerin batı yönündeki ilerlemesi sonucunda Türk-İslam üzerine Haçlı Seferleri başlamıştır.

– Anadolu’nun fethini hızlandırmak ve Türkleşmesini sağlamak için beylikler kurulmuştur.

Alp Arslan, Malazgirt zaferinden sonra Batı Karahanlılar üzerine sefer düzenlediği sırada bir kale komutanı tarafından şehit edilmiştir.(1072)


] }

Tavsiye Konular

Büyük Selçuklu Ordusu

Büyük Selçuklu Ordusu

Bu yazımızda Büyük Selçuklu Devleti’nin ordusunu oluşturan bölümler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Büyük Selçuklu Ordusu …

3 Yorumlar

  1. Alp Arslan 1064-1072 değil mi

  2. Tuğrul bey dönemi (1040-1063)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir