Büyük Selçuklu Devletinin Kuruluşu

İçindekiler

Büyük Selçuklular (1040-1157)

Büyük Selçuklu Devletinin Kuruluşu

Büyük Selçuklu devletini kuran Türkler Oğuzların Üçok Kınık Boyuna mensuptur. Devlete adını veren Selçuk Bey Göktürklerin yıkılmasından sonra Aral Gölü çevresi kurulan Oğuz Yabgu Devletinin Ordu komutanıydı. Bazı anlaşmazlıklardan dolayı Oğuz Yabgu devletinden ayrılan Selçuk Bey taraftarlarıyla Cent şehrine gelerek islamıyeti kabul etti (985) Cent şehrinde etrafında birçok kişiyi toplayan Selçuk Bey 1007’de öldü ve yerine oğlu Arslan Yabgu geçti. Arslan bey Gazneli Mahmut tarafından öldürülünce (1025) Selçuk Bey’in torunu olan Tuğrul ve Çağrı Beyler devletin başına geçti.

Tuğrul ve Çağrı beylerin yönetimindeki Selçuklular Maveraünnehir’e girdikten sonra Karahanlılarla ve Gaznelilerle savaşlar yaptılar. Selçukluların Horasana girmek istemesi Selçuklu-Gazneli savaşlarını hızlandırmışlardır. İki taraf arasında yapılan Dandanakan savaşını Selçuklular Kazanmıştır(1040) Bu savaştan sonra;

– Büyük Selçuklu Devleti bütün kurumlarıyla bağımsız hale gelmiştir.

– Horasan bölgesi Büyük Selçukluların eline geçmiştir.

– Abbasi Halifesinin onayını alan Tuğrul Bey hükümdarlığını ilan ederek Rey şehrini başkent yapmıştır.


] }

Tavsiye Konular

Büyük Selçuklu Ordusu

Büyük Selçuklu Ordusu

Bu yazımızda Büyük Selçuklu Devleti’nin ordusunu oluşturan bölümler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Büyük Selçuklu Ordusu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir