Gazneliler Hakkında Kısa Bilgi Maddeler Halinde

Gazneliler Hakkında Kısa Bilgi Maddeler Halinde

Gazneliler (963-1187)

-Gazneliler Devleti Afganistan’daki Gazne şehrinde Samanoğullarının Herat Valisi Alp Tiğin tarafından kurulmuştur (963)

-Gazneliler en parlak dönemini Sultan Mahmut döneminde yaşamışlardır.

-Gazneliler Sultan Mahmut döneminde Hindistan’a 17 sefer düzenleyerek kuzey Hindistan’a hakim olmuşlar ve İslamiyet’i yaymışlardır.

-Gazneli Mahmut Abbasi Halifesini Şii Büveyhoğulları’nın baskısından kurtarmış bu davranışından dolayı Abbasi halifesi Sultan unvanını vermiştir. Türk Hükümdarlarından ilk kez ”SULTAN” unvanı kullanan Gazneli Mahmut olmuştur.

-Sultan Mahmut ölünce oğlu Mesut tahta geçti. Mesut babası kadar güçlü bir şahsiyet değildi. Bu dönemde Gazneliler için Selçuklu Tehlikesi ortaya çıktı. Selçuklular Merv ve Nişabur’u alıp Horasan topraklarına girince Selçuklular ile Dandanakan Savaşı yapıldı (1040)iki Türk İslam devletinin birbiriyle yaptığı savaşta Gazneliler yenildiler.

-Dandanakan savaşını kaybeden Gazneliler Dağılma sürecine girmişler ve eski güçlerini kaybetmişlerdir. Gazneliler Afganlı bir kavim olan Gurlular tarafından yıkılmışlardır (1187)

UYARI

-Gaznelilerin birçok ulusu (Türkler, İranlılar, Hindular, Gurlular…) bünyesinde bulundurmaları parçalanmalarında ve yıkılmalarında önemli rol oynamıştır.

-Gazneliler İran ve Arap kültüründen etkilenmişler, Sarayda Türkçe konuşulmasına rağmen bilim dalı Arapçayı, edebiyat dili olarak Farsçayı kullanmışlardır. Bu durum Türk Dilinin gelişmesini yavaşlatmıştır.


Gelen Aramalar:

Gazneli devleti kaç yılında yıkıldı

Tavsiye Konular

türk-islam devletleri

Atabeylik Sistemi Nedir Kısaca

Atabeylik Sistemi   İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde uygulanan atabeylik sistemi, İslâmiyet’ten sonra kurulan Türk devletlerine ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir