Danişmentliler Kısa Özet

DANİŞMENTLİLER (1080-1178)

Danişmentlilerin Kurucusu: Danişment Ahmet Gazi

Danişmentlilerin Başkenti: Sivas

Danişmentlilerin Hakimiyet Sahası: Sivas, Çorum, Tokat, Niksar, Amasya, Malatya ve Kayseri dolayları.

Danişmentliler Haritası
Danişmentliler Haritası

Danişmentlilerin En Güçlü Dönemi: Melik Gazi

Danişmentlilerin Siyasi Faaliyetleri: Anadolu Türk birliği konusunda Türkiye Selçuklularının en büyük rakibi oldular. Haçlılara karşı büyük mücadele verdiler.

Danişmentlilerin Yıkılışı: 1178 yılındaa 2. Kılıç Arslan tarafından yıkılmıştır.

Danişmentlilerin Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi:

1- Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerindendir.

2- Anadolu’nun Türkleşmesine büyük hizmetleri olmuştur.

3- Anadolu’nun ilk medresesi sayılan ve tıp eğitimi verilen Yağıbasan Medresesini yapmışlardır.

4- Haçlılara karşı büyük mücadele vermişlerdir.

5- Danişmentname destanını yazmışlardır.

6- Bulundukları bölgeyi bayındır hale getirdiler.

 


Tavsiye Konular

türkiye tarihi

Haçlı Seferlerinin Başlaması

Haçlı Seferlerinin Başlaması İlk Haçlı Seferinin yapılmasında en büyük pay Papa II. Urban ve Papaz ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir