Endülüs Emevilerinin Bilim ve Kültür Alanında Yaptığı Çalışmalar

Endülüs Emevilerinin Bilim ve Kültür Alanında Yaptığı Çalışmalar

Kurtuba’da 600 cami, 300 hamam, 50 hastane, 80 sübyan mektebi 17 medrese ve bir çok yüksek okul vardı. IX. asır da bu okullarda yaklaşık 4000 ilahiyat öğrencisi okumaktaydı. 100.000 cilt kitabı içeren 20 kütüphane vardı.

Müslümanların Sicilya ve Endülüs’te kurduğu medreseler aracılığıyla Avrupa’ya İslam dünyasındaki yeni gelişmeler aktarıldı. Birçok Hristiyan öğrenci bu bölgedeki medreselerde eğitim gördü. Bu medreselerin mimari şekli, ders programları, öğretim metotları taklit edilerek Batı üniversitelerinin çekirdeği oluşturuldu.

Endülüs’te Yetişen Müslüman Bilim Adamları

Abbas Kasım İbn Firnas

Cabir Bin Eflah

El-Kurtubi

Hasday bin Şaprut

Muhyiddin İbn Arabi

Musa ibn Meymun

Zerkali

İbn Rüşd

İbn-i Cübeyr

İbn-i Tufeyl

İbni Meserre


Tavsiye Konular

islam tarihi

İslam Devletinde Halk Sınıfları

İslam Devletinde Halk Sınıfları Sosyal Hayat İslâm Devleti’nde halk dört sosyal tabakaya ayrılmıştı: İdareciler ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir