Fatih Dönemi Osmanlı Venedik İlişkileri (1463-1479)

Fatih Dönemi Osmanlı Venedik İlişkileri (1463-1479)
Venedik Cumhuriyeti Haritası Kaynak: https://www.wikiwand.com/tr/Frankokrasi

Fatih döneminin en uzun soluklu mücadelerinden biri; Osmanlı Venedik Mücadelesi yazımızda bu mücadelenin sebep ve sonuçları üzerine yoğunlaşacağız.

İçindekiler

Venedik Cumhuriyeti Hakkında Kısa Bilgi

Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra İtalya’da siyasi birlik bozuldu ve şehir devletleri ortaya çıktı. Bu şehir devletlerinin en bilinenleri Venedik ve Cenova idi.

697 yılında kurulan Venedik Devleti 1797 yılına kadar varlığını devam ettirdi. İpek yolunun Akdeniz havzasında ki önemli liman kentlerini ele geçiren ve koloniye çeviren Venedikliler, ticaret sayesinde zenginleşti. 1797 yılında Napolyon Bonopart, Venedik Cumhuriyeti’ne son verdi.

OKUMA TAVSİYESİ: Koloni, Kolonicilik, Kolonizasyon Nedir?

Osmanlı Venedik Savaşları

Osmanlı Venedik ilişkilerinin bozulmasının temel sebebi Osmanlı’nın denizlerde var olmak istemesidir. Akdeniz havzasında önemli liman kentlerini ele geçirip ticaret ile uğraşan Venedik ile Osmanlı, Adalar Denizi ve Akdeniz’de sık sık karşı karşıya gelmiştir. İlk Osmanlı Venedik savaşı Çelebi Mehmet döneminde gerçekleşen deniz savaşı idi.

OKUMA TAVSİYESİ: Osmanlı Devleti’nin İlk Deniz Savaşı

2. mücadele ise II. Murat döneminde 1423-1430 yılları arasında gerçekleşti ve Osmanlı Selanik’i ele geçirdi.

Fatih döneminde 1463’e kadar başlayan Osmanlı-Venedik savaşları 1479’a kadar devam etti.

Fatih Dönemi Osmanlı Venedik Savaşlarının Sebepleri
Fatih Dönemi Osmanlı Venedik Savaşları

Fatih Dönemi Osmanlı-Venedik Savaşlarının Sebepleri

 • Sırbistan, Arnavutluk ve Mora’nın fethi ile Osmanlı ile Venedikliler komşu oldu.
 • Bu fetihlerin yanın da Osmanlı’nın Karadeniz’de, Ege Denizi’nde yaptığı fetihlerin Venediklilerin ticari çıkarlarına dokunması.
 • Venediklilerin Osmanlı Devleti aleyhine ittifaklara katılması

1463-1479 yılları arasında 16 yıl boyunca iki devlet açısından çok yıpratıcı bir savaş oldu. Denizlerde Eğriboz Kalesi’ni alan Osmanlı karada savaşlarında büyük üstünülük sağladı.

1479 Osmanlı-Venedik Antlaşması

16 yıl süren savaş 1479 Antlaşması ile sona erdi. 1479 Osmanlı-Venedik Antlaşması’nın maddeleri;

 1. Venedik gemileri Osmanlı sularında ticaret yapabilecek.
 2. Bunun karşılığında Venedik her yıl 10.000 altın vergi ödeyecek.
 3. Venedikliler, İstanbul’da elçi (balyos) bulundurabilecek.
 4. Osmanlı ülkesinde iki Venedikli tüccarın davasına Venedik makamları, bir Osmanlı vatandaşı ile bir Venedikli’nin davasına Osmanlı makamları bakacaktı.
 5. Arnavutluk’ta ki Kroya ve İşkodra Osmanlı’da kalacak, Mora, Dalmaçya ve Arnavutluk’ta alınan yerler geri verilecek.
 6. Venedikliler savaş tazminat ödeyecek.

Anlaşmaya göre; Venedik, tecrübeli ressamlarından birini İstanbul’a gönderecekti. İstanbul’a gelen Bellini Fatih’in portresini yaptı.

1479 Osmanlı-Venedik Antlaşmasının Önemi

 • Venedikliler Osmanlı’dan ticari imtiyaz aldı.
 • Venedikliler, Osmanlı başkentinde daimi elçilik açabilen ilk Avrupa devleti oldu.

Fatih Sultan Mehmet’in Venediklilere imtiyaz vermesinin temel sebebi Hristiyan birliğini parçalamaktı. Osmanlı’dan menfaati olan Venedik’in artık hristiyan birliği içinde olması pekte mümkün değildi. Diğer sebep ise Venediklilerin olmadığı bir ticaret o dönemlerde düşünülemezdi. Akdeniz’de ticaretin canlı kalması için Venedik ticaretinin devam etmesi gerekiyordu.

OKUMA TAVSİYESİ: Fatihin Denizlerdeki Politikası


] }

Tavsiye Konular

Preveze Deniz Zaferi Haritası

Preveze Deniz Savaşı Sebepleri, Sonuçları ve Önemi

Preveze Deniz Savaşı 1538 yılında Osmanlı donanması ile Haçlı donanması arasında gerçekleşmiş ve kesin Osmanlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir