Fatih’in Batı Politikası Özet

Fatih Dönemi Balkan Fetihleri
Fatihin Balkan fetihleri

Balkanlarda daha önce birçok yer fethedilmiş ancak bu yerlerin Osmanlı Devleti’ne bağlılıkları tam olarak gerçekleştirilememiştir. Fatih’in batı politikası bu yerlerin tam olarak hakimiyet altına alınması oldu.

Fatih Dönemi Balkan Fetihleri

1450-1459 arası yapılan fetihlerle Belgrat hariç bütün Sırbistan fethedildi.

Uyarı: II. Mehmet’in karada kuşatıp alamadığı tek yer Belgrad’tır.

1460’da Modon, Koron, Navarin limanları dışında Mora Yarımadası alındı ve oradaki despotluklara son verildi.

OKUMA TAVSİYESİ: Moranın Fethinin Sebepleri ve Sonuçları

OKUMA TAVSİYESİ: Bizans’ın Yeniden Diriltilmesini Engellemek İçin Yapılan Fetihler

1462′ de Vlad Drakul’un yerine kardeşini geçirerek Eflak’ı Osmanlı himayesine aldı.

1463’te Bosna 1465’de Hersek Osmanlı topraklarına katıldı.

Uyarı: Bosnalıların çoğu kısa zamanda Müslüman oldu bunu kolaylaştıran başlıca etken Bosnalıların İslam’a benzer Bogomil adı verilen bir hristiyan mezhebinden olmalarıdır. Müslüman Bosnalı ya Boşnak denir.

1476’da Boğdan (Moldova) Osmanlı himayesine girdi.

Uyarı: Osmanlı Devleti Eflak ve Boğdan a memleketeyn (iki memleket) adını verdi.

1479’da Arnavutluk tamamen Osman topraklarına katıldı.

Bu fetihlerle Tuna Nehri’nin güneyinde Osmanlı hakimiyeti sağlandı.

Fatih’in Balkanlarda yaptığı fetihler şifresi 6:36’da

SİTE DIŞI TAVSİYE: II. Mehmet

Fatih’in Karadeniz’i Türk gölü haline getirmek için yaptığı fetihler şifresi 5:53’te


] }

Tavsiye Konular

Preveze Deniz Zaferi Haritası

Preveze Deniz Savaşı Sebepleri, Sonuçları ve Önemi

Preveze Deniz Savaşı 1538 yılında Osmanlı donanması ile Haçlı donanması arasında gerçekleşmiş ve kesin Osmanlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir