Gaznelilerin Türk-İslam Tarihindeki Yeri ve Önemi

Gaznelilerin Türk-İslam Tarihindeki Yeri ve Önemi

a) Gazneli Mahmut Türk tarihinde “Sultan” unvanını kullanan ilk Türk hükümdarıdır. (Gaznelilerin Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi)

b) Halifenin (dolayısıyla İslam aleminin) koruyuculuğunu üstlenen ilk Türk-İslam devletidir. Gazneli Mahmut, Bağdat’a sefer düzenleyerek Halifeyi Şii Büveyhoğulları’nın baskısından kurtarmıştır. (Gaznelilerin Türk-İslam Tarihindeki Yeri ve Önemi)

c) Gazneliler İslamiyeti Hindistan’a yaymışlardır. Sultan Mahmut, Hindistan’a 17 sefer Böylece bugünkü Pakistan ve Bangledeş’in temellerini atmışlardır. (Gaznelilerin İslam Tarihindeki Yeri ve Önemi)

Dikkat: Gaznelilerin Türk tarihindeki yeri ve önemi sorulursa cevap “a ve b” maddesidir. Gaznelilerin İslam tarihindeki yeri ve önemi sorulursa cevap “b ve c” maddesidir. Gaznelilerin Türk-İslam tarihindeki yeri ve önemi sorulursa cevap “a, b ve c” maddesidir.

Dikkat: Soru Gazneli Mahmut için sorulursa cevap yine aynıdır.


Tavsiye Konular

türk-islam devletleri

Atabeylik Sistemi Nedir Kısaca

Atabeylik Sistemi   İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde uygulanan atabeylik sistemi, İslâmiyet’ten sonra kurulan Türk devletlerine ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir