Hz. Ebubekir Dönemi Kısa Özet

Dört Halife Devri (632 – 661)

Hz. Muhammed, vefatı esnasında bireylerin tercih etme haklarına saygılı davranmak amacıyla mahaline kimseyi atamamıştır. Müslümanlar Kureyş’in ileri gelenlerinden Hz. Ebubekir halife seçtiler. 4 Halife Devri’nde Halifeler seçimle belirlendiğinden bu döneme “Cumhuriyet Devri” denilmiştir.

1. Hz. Ebubekir Devri (632 – 634)

İç Olaylar

Hz. Muhammed’in vefatından ardından zekat vermeyen ve dinden dönenlerle uğraş edilerek rejim sağlanmıştır. (Ridde Olayları)

* Yalancı peygamberler ortadan kaldırılmıştır.
* Kur’an-ı Kerim ayetleri toplanarak bir kitap haline getirilmiştir.

Kuran-ı Kerim’in kitap haline getirilmesinin sebepleri;

* Hz. Muhammed’in vefatı
* Yalancı peygamberlerin meydana çıkması
* Hafızların savaşlarda şehit olmaları
* Ayetlerle hadislerin birbirine karışmasının önlenmek istenmesi
* Kuran ayetleri arasına rivayetlerin girmesinin önlenmek istenmesi
* Kuran’ın yazıldığı malzemenin (deri, kaya , ağaç benzeri ) korunmasındaki zorluklar

Dış Olaylar

* Hz. Muhammed’in hazırladığı asker Hz. Ebubekir aracılığıyla Suriye’ye gönderilmiştir. Bu seferle Arap Yarımadası dışarısında ilk fetihler başlamıştır. (Yermük Savaşı)

Hz Ebubekir Dönemi Konu Anlatım Videosu

Tavsiye Konular

Elbistan Savaşı Özet

Memlük Sultanı Baybars’ın Moğollara karşı 2. zaferi Elbistan Savaşı Özet Elbistan Savaşı’nın Tarihi15 Nisan 1277 ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir