Hz. Muhammed Dönemi Siyasi Olayları Kısa Bilgi

İçindekiler

Hz. Muhammed Dönemi Siyasi Olayları

Bedir Savaşı (624)

Medine’ye hicret eden Müslümanların Mekke’deki mallarının yağmalanıp Şam’da satılması üzerine Hz. Muhammed (SAV) bir misilleme olarak Şam’dan dönen kervanın Medine yakınlarında yolunu kesmek istemiştir. Bu gelişim üzerine Mekkelilerle Müslümanlar aralarında Bedir Savaşı yapılmıştır.

Bedir Savaşı’nın Sonucunda;

* Müslümanlar politik ve dini bakımdan ek olarak kuvvetli duruma gelmiştir.
* Hz. Muhammed’e itimat artmıştır.
* İslâm hukukunun temelleri atılmış, ele geçirilen ganimetler paylaştırılmıştır.
* Şam ticaret yolu Müslümanların kontrolüne geçmiştir.

Uhud Savaşı (625)

Bedir Savaşı’ndan mağlubiyetle ayrılan Mekkeliler, bu mağlubiyetin acısını çıkarmak amaçlı Medine üzerine yürüdüler. Uhud dağı eteklerinde olan savaşı Müslümanlar kaybettiler.

Bu durum Yahudileri sevindirmişti. Hz. Muhammed Uhud Savaşı esnasında eskiden yapılmış anlaşmaya uymayan Yahudileri şehir dışına sürgün etmiştir.

Hendek Savaşı (627)

Yahudilerin Mekkelileri kışkırtması ve Mekkelilerin Müslümanların gelişimini önlemek istemeleri Hendek Savaşı‘na neden olmuştur.

Hendek Savaşı’nın Sonucunda;

* Müslümanların kuvvetlerinin arttığı ve mağlup edilemiyeceği Mekkelilerce anlaşılmıştır.
* Müşriklerin mağlup olmasıyla çevredeki kabileler arasında İslâmiyet’in yayılışı hızlanmıştır.
* Yahudiler Medine’den çıkarılarak içeriden gelebilecek tehlikeler önlenmiş, böylelikle Medine tamamıyla Müslümanların denetimine geçmiştir.
* Hendek Savaşı Müslümanların nihai savunma savaşıdır. Bu savaşın akabinde Mekkeliler savunmaya çekilmiştir.

Hudeybiye Antlaşması (628)

Medine’ye hicret eden Müslümanlar Mekke’ye gidip Kabe’yi ve akrabalarını ziyaret etmeyi talep ettiler. Mekkeliler Hz. Muhammed’in liderlik yaptığı bu grubu Mekke’ye sokmadılar. İki taraf arasındaki müzakereler sonucu olarak antlaşma imzalanmıştır.

Hudeybiye Barışı‘yla;

* Müslümanların politik bir varlık olarak imzaladıkları ilk antlaşmadır. Böylelikle Mekkeliler Müslümanları hukuken tanımıştır.
* Müslümanlarla Mekkeliler aralarında kaynaşma olmuş, İslâmiyet Mekkeliler ve çevresindeki kabileler aralarında yayılmıştır.
* Taraflar aralarında katı davranışlar yumuşamış, buna paralel olarak ticaret etkinlikleri artmıştır.

Hayber’in Fethi (629)

Mekke’den gelebilecek saldırı tehlikesini önleyen Hz. Muhammed, Hendek Savaşı’nın yapılmasında mühim rol oynayan Yahudilerin bulunduğu Hayber‘i fethetti. Yahudilerin vergi ödemeleri koşuluyla burada yaşamalarına müsaade verildi. Böylelikle Şam ticaret yollarının güvenliği sağlanmıştır.

Mute Savaşı (629)

Arap olmayan uluslarla Müslümanların ilk mücadelesi Mute Savaşı‘tır. Müslümanlar bu savaşta Bizans silahlı gücüne karşın kesin bir muvaffakiyet sağlayamamıştır. Bizans ile Müslümanlar aralarında ilk savaş yapılmıştır.

Mekke’nin Fethi (630)

Hz.Muhammed, Hudeybiye Antlaşması’na uymayan Mekkeliler üzerine 10.000 civarı askerle sefere çıktı. Şehir abluka edilmiş , önemli bir direnme görmeden Mekke’yi fethetmiştir.

Mekke’nin fethinden sonra Müşriklerle Müslümanlar aralarında Huneyn Savaşı yaılmış ve Taif kuşatılmıştır. Bizans’a karşı girişilen Tebük seferi esnasında Gassani Arapları Müslümanlığı kabul ettiler. Tebük seferi Arap Yarımadası’nda siyasal birliğin mühim ölçüde kurulduğunu işaret etmektedir . Tebük Hz. Muhammed’in son seferi olmuştur.

Hz. Muhammed, Tebük Seferi’nden Medine’ye döndükten bir sene sonra hac için Mekke’ye gitmiştir.

Veda Haccı’ndan sonra Hz. Peygamber rahatsızlanarak 8 Haziran 632’de 63 yaşındayken vefat etmiştir.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

2 Yorumlar

  1. halenur aktürk

    Teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir