Hz. Ömer Devrinde Devlet Teşkilatında Yapılan Düzenlemeler

Hz. Ömer Devrinde Devlet Teşkilatında Yapılan Düzenlemeler

1-  İlk defa düzenli ordu kuruldu. Askerler maaşlı hale getirildi.
2 – Mısır, Suriye ve Filistin’ de cünd adı verilen ordugahlar oluşturuldu. (Kûfe, Basra, Fustat, Kayrevan)
3 – Divan-ı Cund oluşturuldu. (Orduya ait kayıtların tutulduğu divan)
4 – Divan oluşturuldu.
5 – Gayrimüslimlerden “ Haraç “ vergisi alınmaya başladı.
6 – İlk kez Devlet Hazinesi (Beytü’l-Mal ) oluşturuldu.
7 – Ülke illere ayrıldı. İllerin başına valiler atandı.
8 – Şehirler kuruldu.
9 – İkta sistemi oluşturuldu.
10-Bakır ve bronzdan fels adı verilen ilk paralar bastırıldı.
11-İllere kadılar atandı.
12-İlk kez adalet işlerinde kadıların görevlendirilmesiyle, yönetim ve adalet işleri birbirinden ayrıldı.
13-Hicret başlangıç alınarak, Hicri takvim uygulamaya konuldu.

Hz Ömer Dönemi Konu Anlatımı

Gelen Aramalar:

Dıvan u cund nedır

Tavsiye Konular

Elbistan Savaşı Özet

Memlük Sultanı Baybars’ın Moğollara karşı 2. zaferi Elbistan Savaşı Özet Elbistan Savaşı’nın Tarihi15 Nisan 1277 ...

2 Yorumlar

  1. muhammed ozdogan

    Kaynak belirtmenizi rica ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir