9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 136 Cevapları

9. Etkinlik: HZ. ÖMER’İN HALKLA İLİŞKİLERİ

Hz. Ömer, halka karşı son derece şefkatli ve merhametliydi. Onların haklarını daima korurdu.  Birgün Hz. Ömer halka yiyecek dağıtıyordu. Herkes sırasını beklerken sahabenin ileri gelenlerinden Sa’d B. Ebi Vakkas sıraya dikkat etmeyip öne geçti. Bunun üzerine Hz. Ömer onu uyararak sırasına geçmesini istedi ve şöyle dedi: “Sen Allah’ın adaletini gözetmiyorsan ben sana öğretirim.” Halifeyi kızdıran, sıraya ve eşitlik ilkesine uyulmamasıydı.
Hz. Ömer, Beytülmal’de toplanan paraları israf etmekten kaçınırdı. Maaşını Beytülmal’den aldığı hâlde en azını alırdı. Çoğu zaman ihtiyacını karşılayamaz, Beytülmal emirinden borç isterdi. Hz. Ömer, ailesinden birinin kendi hakkı olmayan bir şeye sahip olmasından çok çekinirdi. İnsanlara kötü örnek olmamaya dikkat ederdi. Kendinde ve ailesinde olabilecek küçük bir sapma diğer insanların daha fazla bozulmalarına sebep olacağından ev halkını sıkı sıkı uyarırdı. Bir sorun çıktığında karar vermeden önce halkın görüşüne başvurur, konuyu onlarla enine boyuna tartışırdı. Halkın her kesiminden insan Hz. Ömer’in karşısında fikirlerini söyleme fırsatı bulurdu.

1. Hz. Ömer’in eşitliğe ve adalete önem vermesinin nedenleri nelerdir?

Devlet ve devlet başkanının temel görevi olduğu için

2. Hz. Ömer, ailesinden birinin hakkı olmayan bir şeye sahip olmasını neden istememiştir?

Kötü örnek olmak istemezdi. Kendinde ve ailesinde olabilecek küçük bir sapma diğer insanların daha fazla bozulmalarına sebep olacağından ev halkını sıkı sıkı uyarırdı.

Bir kölenin İslam Devlet Başkanı’ndan vergisinin azaltılmasını istemesi, İslam Devlet yönetim anlayışının hangi özelliğini göstermektedir?

Devlet başkanına ne kadar kolay ulaşılabildiğinin ve devlet başkanının ne kadar demokrat ve katılımcılığa önem verdiğinin göstergesidir.

Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılıp belli başlı İslam merkezlerine gönderilmesinin amacı sizce ne olabilir?

İslam geniş coğrafyalara yayılınca Kur’an okumada farklı lehçelerden kaynaklanan okuma sorunları ortaya çıkmaya başladı. Bu sebeple Kur’an çoğaltılarak başlıca şehirlere gönderildi.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir